Wykorzystanie energii wietrznej w rekultywacji jezior

wydany w Czysta Energia – 2002-4
  DRUKUJ
Głównym zagrożeniem jezior strefy umiarkowanej są czynniki przyspieszające ich eutrofizację, wywołujące wyraźne odtlenienie głębszych warstw wody, głównie hipolimnionu i metalimnionu, skutkujące między innymi częstymi zakwitami fitoplanktonu i ogólnym pogorszeniem jakości wody, wpływającym także na frekwencję i zdrowotność ryb. Chodzi przy tym głównie o zachwianie proporcji między ilością złożonych związków chemicznych, zwłaszcza organicznych, a ilością tlenu zawartego w wodzie jeziornej.

Naturalne procesy natleniania wody nie są zbyt intensywne, ograniczają się bowiem w zasadzie do warstwy epilimnionu, wynikając zwłaszcza z oddziaływania roślinności wodnej w strefie litoralu i sublitoralu (zanik [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

Zobacz także

comments powered by Disqus