Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty"

Polecane artykuły:

Współspalanie osadów ście(...)

Od lat stosowane są różne technologie zagospodarowywania osadów, z których podstawową jest ich odwadnianie. Popularne jest też suszenie, kompostowanie i spalanie osadów, ograniczone jednak przez wysokie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. W związku z tym najczęstszą metodą ich zagospodarowania pozostaje składowanie. Dlatego, biorąc pod uwagę podobieństwo komunalnych osadów ściekowych do innych materiałów organicznych, charakteryzowanych jako biomasa, zaczęto poszukiwać rozwiąza(...)
»

Przyjdzie na to czas?(...)

Aktualnie współspalanie odpadów komunalnych i osadów ściekowych w elektrociepłowniach i ciepłowniach nie jest traktowane jako źródło odnawialnej energii. Czy należałoby zatem zmodyfikować rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych, by odpady i osady spalane we współspalarniach mogły być zaliczane do OZE? Poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie.(...)
»