Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty"

Polecane artykuły:

Kolejne rozporządzenia do(...)

Kolejne rozporządzenia do ustawy o OZE System aukcyjny to dla przedsiębiorcy możliwość zapewnienia sobie przewagi konkurencyjnej już na początku samej inwestycji. Jednak aby potencjalny, jak również i już funkcjonujący przedsiębiorca/inwestor mógł wziąć udział w systemie aukcyjnym, obowiązkiem Państwa, w tym w szczególności organów administracji, jest wdrożenie w życie przepisów wykonawczych do ustawy. W czerwcowym wydaniu „Czyst(...)
»

Przekształcenia własności(...)

Ministerstwo Skarbu Państwa, realizując ustawowe zapisy dotyczące swojego nadzoru nad procesami przekształceń własnościowych w gospodarce komunalnej, w 2004 r. przeprowadziło największy do tej pory w Polsce Program Prywatyzacji Podmiotów Komunalnych (PPPK), współfinansowany przez Unię Europejską i MSP. Objął on 150 przedsiębiorstw z ponad 100 gmin – wśród nich znaczną grupę stanowiły przedsiębiorstwa świadczące usługi wodociągowo-kanalizacyjne. Przygotowanie pod kątem partn(...)
»