Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Zielono mi w Zielonej Gór(...)

  Słowa znanej piosenki same cisną się na usta podczas opisywania doskonale zorganizowanej konferencji w Zielonej Górze. W Instytucie Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego w dniach 15-17 czerwca 2011 r. odbyła się już XIV Konferencja Naukowo-Techniczna „Woda – Ścieki – Odpady w środowisku”. Trzydniowej wymianie myśli i doświadczeń dotyczących realizacji Krajowych Programów Oczyszczania Ścieków i Gospodarki Odpada(...)
»

Czy zbieranie stłuczki sz(...)

Potencjał polskich hut szkła w zakresie możliwości przetworzenia stłuczki szklanej jest bardzo zróżnicowany. Ogólnie należy przyjąć, że zapotrzebowanie to utrzymuje się na poziomie około 500 tys. ton rocznie. Niestety, zaspokajane jest tylko w około 16% (około 80 tys. ton), co wynika przede wszystkim z braku kompleksowego, skutecznego systemu odzysku zużytych opakowań szklanych, jak również nowoczesnych instalacji do uzdatniania stłuczki. Potencjał pro(...)
»