Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

W klimacie energii(...)

Polityka klimatyczno-energetyczna była szeroko dyskutowana podczas VII Forum Energetycznego. Zdaniem prof. Jerzego Buzka, obecnie polityka klimatyczna wzięła górę nad polityką energetyczną. – Polityka klimatyczna od pewnego czasu zaczęła kształtować politykę energetyczną. Na ile się z tym zgadzamy? Na ile jest to działalność właściwa? – pytał, otwierając konferencję, prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012. (...)
»

Europejskie normy – polsk(...)

Traktat akcesyjny został podpisany przez Polskę podczas szczytu Unii Europejskiej w Atenach 16 kwietnia 2003 r. Akt ten określa warunki przystąpienia Polski (i dziesięciu innych państw) do europejskiej wspólnoty i jest umową międzynarodową. Integralną częścią traktatu są zapisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Obejmują one jakość powietrza, gospodarkę odpadami, jakość wody, kontrolę zanieczyszczeń przemysłowych i zarządzanie ryzykiem, bezpieczeństwo jądrowe i ochronę pr(...)
»