Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

PSZOK – porządek w „śmiec(...)

Jednym z obowiązków nałożonych na gminy przez ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.) jest organizacja punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Na temat ich funkcjonowania debatowano 25 lutego br. w siedzibie firmy Abrys. Debatę zorganizowały miesięczniki „Recykling” oraz „Przegląd Komunalny”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Hanna Kończal – zastępca wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w Poznaniu, mec. Jędrzej Bujny (Dr(...)
»

Poszukujemy odważnych sąs(...)

Kończący się rok 2006 skłania nas do dokonania podsumowania tegorocznych wydarzeń. Dla rynku biomasy nie był to rok, jak czasami słychać, stracony. W liczącej kilka tysięcy lat historii tego paliwa można obecnie obwieścić jego renesans. Wpływ na to miały oczywiście warunki nowoczesnej techniki przełomu XX i XXI w. Perspektywy dla tego wciąż rozwijającego się rynku biomasy wydają się bardzo obiecujące. Z konsultacji prowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, dotyczących PO „I(...)
»