Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Jesiennie o wodzie i ście(...)

Na początku października br. w Bystrem (gm. Baligród) odbyło się dwudniowe szkolenie z zakresu działalności zakładów gospodarki komunalnej. Organizatorem spotkania był Konwent Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego. Główne tematy szkolenia to przestrzeganie przepisów BHP w zakładach komunalnych w świetle kontroli PIP oraz zasady rozliczania zakładów komunalnych z gminami. W wydarzeniu uczestniczyło blisko sto osób, w tym przedstawiciele zakładów komunalnych ora(...)
»

Czy Polskę stać na energi(...)

Zastanawiając się nad kolejnością i ciężarem gatunkowym argumentów pojawiających się w dyskusji o wykorzystaniu OZE w polskich uwarunkowaniach, można łatwo dostrzec, że zawsze na pierwszy plan wysuwa się temat energetyki węglowej.  Energetyka węglowa traktowana jest jako swoisty aksjomat. Powody takiego stanu rzeczy są w pewnym sensie zrozumiałe, aczkolwiek warto przedyskutować konkretne alternatywy, ich zalety oraz wady. Z tego względu moglibyśmy niniejsze roz(...)
»