Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad miesiąca"

Polecane artykuły:

Ocena jakości usług komun(...)

Jak stanowią wyniki wielu badań, zarządzanie jakością to jeden z kluczowych czynników sukcesu podmiotów sektora komunalnego. Jednakże jeszcze do niedawna działania mające na celu podniesienie standardu usług świadczonych przez tego typu podmioty były zjawiskiem relatywnie rzadkim. Jednym z podstawowych zadań kadry kierowniczej jest zarządzanie jakością – dotyczy ono wszystkich aspektów związanych z obsługą klientów. Istnieje wiele definicji zarządzania jakością, prz(...)
»

Problemy ze stosowaniem d(...)

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków do niedawna był układ osadnika gnilnego połączonego z drenażem rozsączającym. Obecnie odchodzi się od tego prymitywnego rozwiązania na korzyść technologii bardziej niezawodnych. Drenaż rozsączający działa na zasadzie wprowadzenia do gruntu za pomocą perforowanych przewodów ścieków uprzednio podczyszczonych w osadniku gnilnym. Oczyszczanie ścieków w gruncie to efekt złożonych procesów bi(...)
»