Wszystkie artykuły w kategorii: "Reportaż"

Polecane artykuły:

Wyższa efektywność energ(...)

W pierwszych dniach kwietnia w Krakowie odbyła się 8. Doroczna Konferencja Energie-Cites „Zrównoważone zarządzanie energią w miejskich budynkach i systemach”. Energie-Cites formalnie ukonstytuowało się w 1994 r., jako stowarzyszenie kilku gmin Unii Europejskiej. Obecnie swoim zasięgiem obejmuje ponad 20 europejskich krajów (ok. 100 gmin). W tym samym roku powstała Polska Sieć „Energie Cites”, zr(...)
»

Czy system aukcji wesprze(...)

Jeśli nowy system wsparcia OZE wejdzie w życie w 2016 r. to instalacje OZE objęte systemem aukcyjnym zaczną powstawać jakiś czas później. Wygrywający aukcje mają mieć 48 miesięcy na uruchomienie instalacji, a zatem można przypuszczać, że w niewielkim stopniu przyczynią się one do realizacji zobowiązań OZE na 2020 r. W nadchodzących latach należy podjąć większe wysiłki na rzecz realizacji celu 3x20. KPD zakłada, iż średnioroczne tempo budowy nowych źródeł wiatrowych będzie musiało wy(...)
»