Wszystkie artykuły w kategorii: "Reportaż"

Polecane artykuły:

Renowacja studni wodociąg(...)

W idealnych warunkach jednorodnego gruntu, składającego się z kulistych, gładkich, chemicznie obojętnych ziaren i zdemineralizowanej, jałowej wody oraz stabilnego zasilania warstwy wodonośnej studnia pracowałaby do czasu mechanicznego uszkodzenia filtra. W praktyce obserwujemy procesy starzenia się studni z rosnącą depresją, czego przyczyną są procesy zbliżone do tych zachodzących w filtrach żwirowych stacji uzdatniania. Wymaga to płukania złoża z częstotliwością zależną od wydajności(...)
»

Parki przygód – rozrywka (...)

  „Parki przygód” są formami zorganizowanych terenów zieleni, które pojawiły się w Polsce stosunkowo niedawno, mniej więcej na początku XXI w. Oferując różnorodne atrakcje, takie jak wspinaczka między koronami drzew, są miejscami nie tylko odpoczynku, zabawy i spędzania wolnego czasu, ale i kontaktu z naturą.   W myśl definicji zawartej w „Słowniku języka polskiego” PWN (Warszawa 1983) wypoc(...)
»