Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Nowe zasady, nowe koszty?(...)

Wprowadzenie rozporządzeniem Ministra Środowiska standardów selektywnej zbiórki ma zwiększyć poziom recyklingu. Jednak czy nowe zasady – bez połączenia ich z należytą edukacją oraz rewizją funkcjonowania, w tym odpowiedzialności i efektywności istniejących instalacji sortujących, do których trafiają odpady – przyniosą założone efekty? Według danych z 2015 r., w Polsce poziom recyklingu wyniósł ok. 26%. Zgodnie z założeniami przyjętymi przez Unię Europejską, (...)
»

Problemy ze zgłoszeniem r(...)

Zgłoszenie robót budowlanych to jedno z ważniejszych rozwiązań, które mają na celu uproszczenie procesu budowlanego. Oczywiście, z perspektywy całego systemu gospodarki przestrzennej kluczowe wydaje się zachowanie takich regulacji, które mogłyby przede wszystkim chronić ład przestrzenny. Jednakże w tych ramach dążenie do odbiurokratyzowania procedur również wydaje się bardzo istotne. Poza regulacjami w Prawie budowlanym warto zwrócić uwagę na zbliżoną instytucję mil(...)
»