Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Energetyczne wykorzystan(...)

Seminarium "Energia ze źródeł przyjaznych środowisku" - Międzynarodowe Targi Ekologiczne POLEKO 2003 Kierunki rozwoju energetyki cieplnej w Europie wskazują na dalszy postęp w dziedzinie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wśród nich największy udział, wg prognoz, powinna zająć biomasa. Zaliczamy do niej: drewno, słomę, lasy energetyczne i inne odpady organiczne. Argumentem przemawiającym za energetycznym wykorzystaniem bi(...)
»

Ostatnia prosta(...)

Ostatnio w związku z wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej coraz częściej pojawiają się pytania, czy istnieje zagrożenie ukarania Polski za niewypełnienie dyrektyw unijnych w sprawie ochrony wód? Odpowiedź nie jest prosta. Można powiedzieć, że to temat rzeka. A więc po kolei. Polska, wstępując do Unii Europejskiej, przyjęła na siebie szereg obowiązków związanych z implementacją przepisów unijnych. Wśród mnogich spraw, jedną z bardziej zauważalnych pr(...)
»