Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja"

Polecane artykuły:

Najczęstsze błędy w SIWZ(...)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) to podstawowy dokument, jaki zamawiający sporządza przy większości procedur przetargowych. Choć ustawa określa minimalną treść, jaką ma zawierać, praktyka pokazuje, że zamawiający mimo to popełniają błędy przy jego tworzeniu. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (P.z.p.), „wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunk&oacut(...)
»

CENERG po raz czwarty(...)

CENERG to jedyne w Polsce wydarzenie poświęcone wyłącznie ekologicznym źródłom energii. Kolejna, IV edycja Targów Czystej Energii CENERG 2012 odbędzie się w dniach 12-14 marca 2012 r. Impreza ta w założeniu ma stanowić impuls do rozwoju rynku ekoenergii na Mazowszu, w Polsce i środkowej Europie. CENERG 2012 będzie towarzyszyć X Targom ELEKTROTECHNIKA 2012 i XX Targom ŚWIATŁO 2012. Targi CENERG skupiają producentów i dystrybutorów urządzeń produkujących Odnawialne Ź(...)
»