Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

„Urbanistyka śmietn(...)

Niniejszy artykuł inicjuje cykl poświęcony tematyce odpadów budowlanych minimalizacji ilości ich powstawania, specyfikacji mechanizmów przyczyniających się do powstawania odpadów oraz zagadnieniom recyklingu przestrzennego. (red.) W wielu rozwiniętych regionach świata zauważalna jest realizacja szeroko rozumianego konsensusu dotyczącego zasad zrównoważonego rozwoju. Szczególną rolę we wdrażaniu tych zasad przypisuje się miastom jako ważnym konsumentom (...)
»

Zaczyn do kolejnych prac(...)

Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Woda – Ścieki – Odpady w środowisku” była już czternastą z kolei, która rokrocznie gromadzi słuchaczy i prelegentów, reprezentujących m.in. ośrodki naukowe z różnych stron Polski. W tym roku organizatorzy tego wydarzenia – Instytut Inżynierii Środowiska na Uniwersytecie Zielonogórskim – skupili uwagę uczestników na tematyce związanej z realizacją krajowych dokumentów(...)
»