Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Podatek czy ekonomia(...)

Przepisy Unii Europejskiej dotyczące gospodarki odpadami często były i są inkorporowane do polskiej praktyki gospodarczej z naruszeniem ekonomiczności, zasad zrównoważonego rozwoju, wzrostu gospodarczego i wyrównania zaległości w tym zakresie. Obecnej najtańszym sposobem pozbycia się odpadów jest składowanie. Nowo wybudowane składowiska lub ich dostosowanie do przepisów Unii kosztowały polską gospodarkę miliony. Podwyższone opłaty za składowanie odpadów i wprowadzona dodatkowo op(...)
»

Bladoróżowe perspektywy g(...)

Spalarnie odpadów w państwach Europy Zachodniej są bardzo ważnym elementem krajobrazu. Obok istniejących powstają nowe, bardziej nowoczesne, wydajniejsze i mniej szkodliwe dla środowiska. Spalarnie w państwach o wysokiej kulturze ekologicznej i o sprawnym systemie gospodarowania odpadami są więc czymś normalnym. Z informacji zawartej w artykule Jerzego Staszczyka „To będzie warto zobaczyć” wynika, że na terenie Austrii powstaje kolejna, gigantyczna spalarnia odpadów(...)
»