Czy elektrownie wiatrowe mogą przynosić dochody?

wydany w Czysta Energia – 2002-2
  DRUKUJ
Ze względu na wysokie nakłady inwestycyjne może okazać się konieczne pozyskanie dotacji inwestycyjnej na elektrownię wiatrową w postaci subwencji rządowej, której wysokość można uzasadnić unikniętymi kosztami ekologicznymi w okresie jej eksploatacji, wynikającymi ze zmniejszenia produkcji energii elektrycznej w elektrowniach węglowych.

Energię elektryczną wyprodukowaną przez elektrownię wiatrową w ciągu roku - PRO - można obliczyć według prostej zależności, od dawna znanej i stosowanej w energetyce zawodowej(1).

PRO= Pni * Tsi (1)

gdzie: Pni - moc zainstalowana w elektrowni wiatrowej [kW], Tsi - czas użytkowania mocy zainstalowanej, [godz./rok], którego wartość w przybrzeżnych rejonach Bałtyku mieści się [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus