Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"


  1. Informator Czytaj

     Urszula Wojciechowska

     Marcin Grądzki

     Andrzej Kaźmirowski


Polecane artykuły:

Trudno o uniwersalne rozw(...)

Ustawa z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 152, poz. 897) wprowadziła do ustawy o odpadach definicję regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), wyszczególniając wśród tego typu obiektów m.in. instalacje do termicznego przekształcania odpadów oraz instalacje zapewniające mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych (MBP).(...)
»

Rekultywacja jezior(...)

Jezioro Maltańskie w Poznaniu jest sztucznym zbiornikiem wodnym. To mikroskopijny akwen w porównaniu z jeziorami w Szwajcarii, np. Genewskim. Ekolodzy szwajcarscy mają tylko małe zmartwienie… że zniknęły statki parowe i zastąpiły je statki motorowe. W każdym mieście istnieją kluby wioślarskie, kajakowe i żeglarskie, powszechnie uprawia się sporty wodne. (...)
»