Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne w Polsce

wydany w Czysta Energia – 2002-2
  DRUKUJ
Biomasa jest jednym z najbardziej obiecujących źródeł energii odnawialnej w Polsce. Dotychczasowy rozwój sektora wskazuje na coraz szersze zainteresowanie wykorzystaniem biopaliw, szczególnie na terenach niezurbanizowanych. Pomimo to, do tej pory w wielu miejscach naszego kraju jest ona jeszcze często traktowana jako odpad a nie surowiec energetyczny.

Dotychczasowy, widoczny trend niezależnego rozwoju sektora energetycznego wykorzystania biomasy, dzięki zaletom związanym z rozwojem ekologicznym i gospodarczym na terenach wiejskich, zyskał uznanie w „Strategii Rozwoju Energetyki Odnawialnej", przygotowanej przez Ministerstwo Środowiska i przyjętej przez Sejm RP 23 sierpnia 2001 roku. W dokumencie stwierdza się iż ...Największe nadzieje na wykorzystanie, jako odnawialne źródła energii są zw [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus