Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja"

Polecane artykuły:

Wiadomości z zagranicy(...)

Próżniowy system usuwania odpadów nagrodzony Zaprojektowany w Szwecji system usuwania odpadów ze zsypów zdobył Duńską Nagrodę Projektowania za 2004 r. Składa się on z sieci zsypów połączonych podziemnymi rurami, w których odpady z gospodarstw domowych są zasysane przy użyciu technologii próżniowej. Każdy rodzaj odpadów jest wrzucany do innego zsypu, z którego odpady zasysane są oddzielnie i transportowane pod ziemią na obrzeża miast, gdzie śmieci te są składowane w kontenerach (cyster(...)
»

Bariery dla rozwoju bioga(...)

Celem konferencji „Innowacyjna energetyka. Rolnictwo energetyczne”, która odbyła się 14 maja w Sejmie z udziałem przedstawicieli rządu, było zaprezentowanie oraz przedyskutowanie Programu „Rozwój energetyki rozproszonej do 2020 r. w oparciu o biogaz z biomasy pochodzenia rolniczego”. Został on wspólnie opracowany przez Polską Izbę Gospodarczą Energii Odnawialnej, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, Polską Izbę Biomasy oraz Stowarz(...)
»