Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Podatkowe wsparcie przeds(...)

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą mogą korzystać ze wsparcia działalności gospodarczej zarówno ze środków UE, jak i ze zwolnień oraz ulg przewidzianych w przepisach podatkowych. Środki unijne wspierają głównie rozwój przedsiębiorstw, względnie finansują młode przedsiębiorstwa, natomiast korzystanie z ulg podatkowych wymaga już solidnego przygotowania i specjalistycznego wsparcia. Należy jednak zauważyć, iż instrumenty fiskalne skierowane są bardziej do osó(...)
»

Ciekłe biopaliwa w energe(...)

Światowy trend w poszukiwaniu nowych paliw obejmuje obecnie nie tylko branżę transportową, ale również energetykę. Z roku na rok coraz więcej nowych paliw pochodzenia biologicznego jest przedmiotem różnego rodzaju prac badawczych. Co istotne, nie są to tylko badania podstawowe czy naukowe, ale bardzo intensywnie przybywa prac mających na celu wdrożenie tych paliw do powszechnego użytku. Wiele państw zobowiązało się do obniżania emisji CO2 do atmosfery(...)
»