Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Skutki legislacyjnego poś(...)

Minęły pierwsze miesiące od wprowadzenia nowych zasad zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi w gminach. Jaki obraz rysują dokonane zmiany? Czy można mówić o sukcesie, czy raczej o porażce? Kto zyskał, a kto stracił? Co należałoby zmienić, a co poprawić? To podstawowe pytania, które w zorganizowanych i kuluarowych dyskusjach w ostatnim okresie zajmowały prezesów i dyrektorów firm zrzeszonych w Krajowym Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. W większości o(...)
»

Powstawanie zanieczyszcze(...)

Tematem niniejszego opracowania są mechanizmy powstawania lub wydzielania składników zanieczyszczeń ze ścieków, skratek i osadów. Artykuł jest kontynuacją analizy zagadnień poruszanych w poprzednim wydaniu miesięcznika. Według M. Michałkiewicza1, największą różnorodnością i ilością gatunków drobnoustrojów stanowiących fazę mikrobiologiczną bioaerozoli charakteryzowały się miejsca zlokalizowane przy komorach napowietrzan(...)
»