Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Będzie kontynuacja(...)

Z Jerzym Swatoniem, ministrem środowiska, rozmawia Wojciech Dutka Panie ministrze, czy ma Pan jakieś priorytety na najbliższe miesiące? Oczywiście, mam plan działania. Po pierwsze, muszą być dokończone wszystkie akty prawne, niezbędne z punktu widzenia wprowadzania zmian zgodnie z dyrektywami unijnymi. Musimy ponownie znowelizować Prawo ochrony środowiska i Prawo wodne, przebudować ustawę o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, uchwa(...)
»

Marchewka, bat i cugle(...)

Ukarzą czy nie ukarzą? Zapłacimy czy nie zapłacimy? Pomogą czy pozostawią nas samych? – oto pytania stawiane przez wiele osób, które na co dzień zajmują się odpadami. Pytania, które na dobrą sprawę w ogóle nie powinny paść. Kiedy w 2002 r. powstawał Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, wszystko wskazywało na rychłe załatwienie spraw odpadów powstających na terenie naszego kraju. Powaga i rozmiar przedsięwzięcia niemal gwarantowały wspaniałą przyszłość polskiej gospodarki odpad(...)
»