Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Czy w Polsce wystarczająco chroni się przyrodę? W ostatnich dniach doświadczamy wielu emocji towarzyszących sporowi o obwodnicę Augustowa. Niewielu jednak wie, że jeszcze przed wstąpieniem do Unii Europejskiej konsultowaliśmy z przedstawicielami Wspólnoty przebieg drogi Via Baltica, bowiem początki tej inwestycji sięgają lat 90. Unijni ministrowie transportu zalecili wówczas Polsce trasę przez Augustów. Zdania w tej kwestii są podzielone: argumenty mieszkańców Augustowa zderzają się z argumentam(...)
»

Wodorozcieńczalne farby z(...)

Gwałtowny wzrost liczby ludności oraz rozwój przemysłu są wymieniane jako główne przyczyny degradacji i zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Rządy wielu krajów zwróciły uwagę na ten problem. Przykładowo UE starając się zmniejszyć szkody wywołane dużymi ilościami odpadów polimerowych już w 1985 r. wprowadziła wytyczne nakazujące powtórne wykorzystanie opakowań po napojach. Tylko w 2004 r. na świecie wyprodukowano 40 mln ton pol(...)
»