Wszystkie artykuły w kategorii: "Reportaż"

Polecane artykuły:

Organizacja odzysku jako (...)

Podmiot opłaty produktowej stanowi element konstrukcyjny danej daniny, ujęty w hipotezie normy prawnej. Jest nim ta jednostka życia społecznego, na którą ustawa nakłada obowiązek daninowy1. Tak rozumiany podmiot daniny publicznej powinien być odróżniany od podmiotu stosunku prawno-daninowego, którym może być nie tylko podmiot obciążony daniną publiczną, ale także płatnik, a nawet inkasent lub inny podmiot1. Należy zauważyć, iż w ustawach daninowych ustawodaw(...)
»

Gołębniki w Paryżu(...)

Gołębie w mieście mają tyleż samo wielbicieli, co i zagorzałych przeciwników. Dla miłośników natury są one nieodzownym jej elementem, który wzbogaca przestrzeń miejską. Wprowadzają one także dynamikę w scenerii wielu placów i skwerów Paryża. Bez gołębi trudno sobie nawet wyobrazić plac św. Marka w Wenecji czy Rynek Krakowski. Niechęć do tych ptaków, a nawet wrogie do nich nastawienie wynika przede wszystkim z licznych problemó(...)
»