Wszystkie artykuły w kategorii: "Poselskim okiem"

Polecane artykuły:

Kropla świata(...)

Teoria z praktyką W celu pełniejszego zaspokajania potrzeb praktyków dzięki innowacjom wprowadzanym przez pracowników naukowych, stworzono konsorcjum uniwersytetów i dostawców wody w stanie Teksas. Nowa instytucja ma przede wszystkim skupić się na technologiach ochrony wód. Nacisk na sferę badań i rozwoju, a następnie przez laboratorium komercjalizacji innowacji i wodny inkubator technologii, ma sprostać wyzwaniu, jakie niosą za sobą wzrost populacji stanu oraz nieu(...)
»

Od redakcji(...)

RODO na grunt polskiego prawa zostało wprowadzone „rzutem na taśmę”. Nowa polska ustawa o ochronie danych osobowych została przyjęta dopiero 10 maja. Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) zaczęło obowiązywać 25 maja br. Do tej pory także obowiązywały regulacje chroniące dane osobowe, jednak zmiany w tym zakresie mają charakter zasadniczy. Nie wszystkie przepisy są jednoznaczne, część z nich budzi kontrowersje, a wszystkie na grunt p(...)
»