Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Norwegio! Ty nad poziomy (...)

Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2010, do 2014 r. poziom recyklingu szkła w Polsce powinien wynosić 60%. Niby nie najgorzej, ale plan ten i tak blednie przy osiągnięciach w tym zakresie innych państw, np. Norwegii. Tam już mają 90-procentowy poziom odzysku szkła, a szykują się na więcej… Trzeba więc uczyć się od lepszych, wykorzystywać ich doświadczenia i starać się wprowadzać na swoim podwórku sprawdzone rozwiązania. Do tego samego wniosku doszli r(...)
»

Nauczyliśmy się skromnośc(...)

  Polska Izba Biomasy, w której sprawuje Pan funkcję prezesa, jest bardzo aktywna. Obecnie stara się działać kompleksowo, już nie tylko w zakresie produkcji biomasy, ale też przetworzenia jej na różnego rodzaju paliwa, w tym biogaz. Jakie są oczekiwania firm, które skupia Izba? Czego oczekują nasi członkowie? W kraju, w którym tak silną pozycję w paliwach energetycznych zajmują węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny, trudno przekonywać o wy(...)
»