Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja"

Polecane artykuły:

Druga szansa – ale czy sk(...)

W gospodarce odpadami komunalnymi dużo się zmieniło, i to na dobre. Jednak tempo tych przemian było i nadal jest powolne. Cała branża odpadowa zna te daty: 13 września 1996 r., 27 kwietnia 2001 r. czy 11 maja 2001 r.Pierwsza to data wydania pionierskiej ustawy o utrzymaniu czystości. Druga wiąże się z ustawą o obowiązkach przedsiębiorców, a trzecia dotyczy ustawy o odpadach. Wszystkie te trzy ustawy były wielokrotnie nowelizowane, zmieniane i doprecyzowywane. Ile pows(...)
»