Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

O wzmocnienie roli gmin w(...)

W Warszawie obradował Zarząd KIGO Po raz kolejny obradowały w Warszawie Zarząd oraz Komisja Rewizyjna Krajowej Izby Gospodarki Odpadami – organizacji skupiającej już 133 firmy i podmioty komunalne związane z samorządami lokalnymi, zajmujące się gospodarką odpadami na terenie całego kraju. Przypomnijmy: Krajowa Izba Gospodarki Odpadami została zawiązana w listopadzie 2003 r. w Senacie RP z inicjatywy przedstawicieli firm komunalnych, którzy już od dł(...)
»

Infrastruktura krytyczna (...)

Zgodnie z raportem ONZ, w 2030 r. 60% ludności będzie mieszkało w miastach. To duże wyzwanie dla funkcjonowania infrastruktury komunalnej. O jej bezpieczeństwie dyskutowano podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Infrastruktura krytyczna miast”, która odbyła się 24–26 października 2018 r. w Rytrze k. Nowego Sącza. Celem konferencji było przedstawienie współczesnych problemów technicznych, prawnych, ekonomicznych, projektowych, badawczych i eksploatacyjnych. Omawiano(...)
»