Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Biogas i Solar w Berlinie(...)

Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią w ramach szerokiej edukacji skierowanej do przedsiębiorców, inwestorów, samorządowców i pracowników naukowych zorganizowała 22 lutego wyjazd promocyjno-naukowy do Berlina na Targi BioGas i SolarEnergy.  Na terenie siedmiu tematycznych pawilonów ok. 100 wystawców zaprezentowało swoje oferty: instalacje wykorzystujące energię słoneczną – wykonane w najnowszej technologii kolektory słoneczne i(...)
»

Unijny plan działania na(...)

Komisja Europejska 8 marca przyjęła plan działania, którego celem jest przekształcenie do 2050 r. Unii Europejskiej w konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną. W planie działania opisano racjonalny pod względem kosztów sposób osiągnięcia celu, polegającego na zmniejszeniu do 2050 r. emisji gazów cieplarnianych o 80-95% w porównaniu z poziomem z 1990 r. W oparciu o przeprowadzone analizy kosztów i wyników wspomniany plan działania(...)
»