Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rola rady gminy w kształt(...)

Zanim weszła w życie utawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w wielu gminach radni nie mieli żadnych kompetencji w sprawach związanych z działalnością przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Od ubiegłego roku uchwały gmin będą potrzebne nie tylko w związku z ustalaniem poziomu opłat za wodę i ścieki, ale także przy okazji zatwierdzania lokalnych zasad realizacji usług wodociągowo-kanalizacyjnych oraz wieloletnich planów modernizacji i rozwoju. (...)
»

Dwa kroki do Europy(...)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w efekcie zrealizowanych w ciągu niespełna trzech lat inwestycji osiągnęło europejski standard oczyszczania ścieków. Zobowiązania Polski wynikające z Traktatu Akcesyjnego, dyrektywy ściekowej 271/91/EWG oraz Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych zawierają wymogi, jakie do 31 grudnia 2015 r. powinny spełniać przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Obie zmoderniz(...)
»