Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Cenna inicjatywa KIB(...)

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach w 2011 r. opracował na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przy aktywnym wsparciu organizacji branżowych, w tym Krajowej Izby Biopaliw i Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju, ekspertyzę pt. „Poziom emisji gazów cieplarnianych dla upraw pszenicy, pszenżyta, kukurydzy i żyta przeznaczonych do produkcji bioetanolu oraz upraw rzepaku przeznaczonych do produkcji biodiesla”. Celem dokumentu było os(...)
»

Recykling a fundusze UE(...)

Unia Europejska na okres 2007-2013 przyznała Polsce ponad 67 mld euro (ok. 260 mld zł) wsparcia w ramach funduszy unijnych. Za te pieniądze mają powstać setki kilometrów nowych dróg i autostrad, linie kolejowe, lotniska zostaną zmodernizowane, największe miasta zyskają nowoczesne oczyszczalnie ścieków i spalarnie odpadów. Na miliardy euro mogą także liczyć przedsiębiorcy, pracownicy, rolnicy oraz osoby szukające pracy. (...)
»