Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Konkursy redakcyjne(...)

Od dziewięciu już lat „Przegląd Komunalny” organizuje dla przedsiębiorstw, zakładów gospodarki komunalnej, a także gmin, centrów edukacji ekologicznej i organizacji pozarządowych Konkurs o Puchar Recyklingu. Wśród działań redakcyjnych znajdują się też Nagroda Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska oraz Konkurs na Dyrektora Roku. Dla zbieraczy(...)
»

Benchmarking – jasna stro(...)

  Z zainteresowaniem przeczytałem artykuł dr. inż. Henryka Bylki pt. „Kłopoty z wdrożeniem benchmarkingu” („Przegląd Komunalny” 7/2011). Zdziwił mnie tytuł i podejrzenie o zaistnieniu problemów z wdrożeniem benchmarkingu. Niektóre stwierdzenia tam zawarte zachęciły mnie do podjęcia polemiki. Benchmarking jest popularną metodą wspomagającą decyzje zarządcze, stosowaną na całym świecie. Idea wdrażania go w przedsiębiorstwach wod-k(...)
»