Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Jubileusz "Recyklingu"(...)

Liczba 100 widnieje na kwietniowym numerze miesięcznika „Recykling”. Tyle razy ukazał się on, począwszy od 2001 r., kiedy to pierwotnie pojawił się jako dodatek „Przeglądu Komunalnego”, by niebawem stać się samodzielnym branżowym czasopismem. Przeszło 1400 artykułów poświęcono dotychczas jednemu tematowi – recyklingowi. O podzielenie się swoimi spostrzeżeniami odnośnie pracy w tym czasopiśmie poproszono jego redaktorów.  (...)
»

Katalog odpadów(...)

W ustawie o odpadach zostały zawarte upoważnienia dla ministrów do wydawania rozporządzeń regulujących szczegółowo wybrane zagadnienia. Do najważniejszych z nich należy Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (DzU Nr 112, poz. 1206), które zostało wydane jako pierwsze i do którego odwołują się inne rozporządzenia. Rozporządzenie to transponuje do polskiego prawa wymagania zawarte w decyzji Komisji Europejskiej 2000/532/WE z dnia (...)
»