Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Budujący czynnik(...)

Transgraniczny program unijny Litwa – Polska – Rosja po kilku latach od ogłoszenia nabiera realnych kształtów. Powodem opóźnień w jego realizacji jest prawdopodobnie brak konsultacji pomiędzy zainteresowanymi stronami, a być może także niedopowiedzenia we wzajemnych relacjach. Są jednak obszary, które mogą odegrać rolę czynnika budującego wzajemne pozytywne postrzeganie, a jest nim np. ochrona środowiska czy raczej zrównoważony rozwój obszar&oacu(...)
»

Ostatnia taka edycja(...)

Pod koniec lipca br. zakończył się drugi etap XIV edycji Konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu. Do redakcji spłynęło 276 zgłoszeń w dziewięciu kategoriach. Liczba ta potwierdza, iż segregacja odpadów i związane z nią działania edukacyjne są w Polsce niezwykle istotnym tematem. Kwestia segregacji nabrała znaczenia szczególnie w tym roku. Temat ten na przełomie czerwca i lipca znalazł się w centrum uwagi nie tylko branży komunalnej, ale całego polskiego(...)
»