Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad miesiąca"

Polecane artykuły:

Współspalanie osadow ście(...)

W procesie oczyszczania ścieków komunalnych zanieczyszczenia usuwane są w sposób tak dokładny, jak dalece jest to możliwe, zarówno bowiem wszystkie części traktowane jako nawóz, jak i części mineralne a także zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne "lądują" potem w masie osadów komunalnych. Mówiąc o zanieczyszczeniach nieorganicznych należy wymienić przede wszystkim związki metali ciężkich (np.: Ag, Cu i Pb i in.). Natomiast jako zanieczyszczające związki organiczne należy (...)
»

Generowanie kosztów w kan(...)

Różne decyzje podejmowane na poziomie gminy w odniesieniu do infrastruktury wodociagowo-kanalizacyjnej są często oparte na czynniku politycznym i nie liczą się z realiami ekonomicznymi, co nie pozostaje bez wpływu na przedsiębiorstwo wodociagowe. W efekcie to ono będzie musiało poradzić sobie z konsekwencjami finansowymi tych decyzji, a w warunkach praktycznej komercjalizacji publicznych wodociągów i kanalizacji (w tym wprowadzenia opcji zysku netto) ostateczne koszty będą mu(...)
»