Wszystkie artykuły w kategorii: "Technologie"

Polecane artykuły:

Przegląd prawa(...)

Tytuł aktu prawnego Publikator Podstawa wydania aktu prawnego, dzień oraz publikator (...)
»

Punkt widzenia(...)

Poprawiamy prawo, poprawmy też kontrolę   Pod obrady Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Na spotkaniu naszej Podkomisji odbyła się też pierwsza dyskusja z udziałem zainteresowanych podmiotów. Zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania się do dyrektywy unijnej. I wszyscy zainteresowani wiedzą, że akurat to nie podlega dyskusji – po prostu musimy się dostosować do wymogów Wspólnoty i kro(...)
»