Wszystkie artykuły w kategorii: "Technologie"

Polecane artykuły:

Kolor w ogrodach i terena(...)

Ogród stanowi złożoną kompozycję wielu elementów. Jego obraz ulega nieustannym przemianom pod wpływem dziennej gry światła, cyklu życia roślin czy sezonowych zmian w przyrodzie. Jednym z istotnych elementów kształtujących jest barwa, która nierzadko staje się głównym atutem kompozycji ogrodowej. Efekt kolorystyczny w środowisku zewnętrznym jes(...)
»

Bieganie w rytmie Matki Z(...)

Poprosiłem redakcję „Przeglądu Komunalnego” o jednorazową zmianę w podpisaniu mojego nazwiska w tej rubryce. Powodem jest opowieść o bieganiu na rzecz Ziemi. Szacunek dla Matki Ziemi wśród ludów tubylczych wyrasta zarówno z pokory, jaką mają one wobec sił natury, jak i z wielowiekowych tradycji odwołujących się do wierzeń. Współczesny ekologizm ludów tubylczych wynika także z ogromu zniszczeń, jakich bezkarnie dokonują wielkie koncerny i rz(...)
»