Przyjazne otoczenie polityczne dla rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce

wydany w Czysta Energia – 2001-9
  DRUKUJ
Rządowa „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej” przyjęta przez Sejm

Dnia 23 sierpnia Sejm przyjął w drodze głosowania rządowy dokument przyjęty przez Radę Ministrów 5 września 2000 r. W wyniku przyjęcia dokumentu rządowego przez Sejm nabrał on mocy politycznej, co zdecydowanie ułatwi jego wdrożenie. Tym samym realne staje się osiągnięcie postawionych w nim celów ilościowych, co do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Także przebieg debaty w Sejmie pokazał, że energetyka odnawialna w ciągu ostatnich lat stała się pełnoprawnym i trwałym elementem świadomości społecznej, politycznej. Służył temu także szeroki dialog społeczny i dyskusja polityczna na etapie tworzenia i u [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus