Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

RDOŚ w planowaniu przestr(...)

W procesie planowania przestrzennego uczestniczą różne organy. Z jednej strony ich udział przy opracowywaniu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przedłuża i utrudnia te procesy, ale z drugiej stanowi wyraz ochrony różnych – ważnych z punktu widzenia publicznego – interesów. I tak uczestnictwo regionalnego dyrektora ochrony środowiska (RDOŚ) w całym postępowaniu należy rozpatrywać w ko(...)
»

„Europejska Akademi(...)

Dobiega końca trzeci kwartał realizacji jednego z największych ogólnopolskich projektów edukacyjnych pn. „Europejska Akademia Ekologii uczy segregować odpady opakowaniowe”, zainicjowanego przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Komunalnych Związków Gmin i wspartego finansowo przez NFOŚiGW. Drugi kwartał 2006 r. to czas intensywnych działań dla wszystkich związków realizujących trzy podprojekty. Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole W Konkursie „Ziel(...)
»