Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Problem własności sieci w(...)

Kwestia prawa własności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ich statusu prawnego budzi szereg kontrowersji, tak w sensie teoretycznym, jak i w praktyce działania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Nakładają się na siebie w tej sferze zarówno zaniedbania minionych lat w zakresie jasnego ustalania praw do nowo budowanych odcinków sieci, jak i niejednoznaczne i często sprzeczne orzecznictwo i stanowisko doktryny. Podstawowym przepisem prawa cywilnego, regulującym st(...)
»

Odpowiedź wiceministra(...)

W marcowym numerze „Recyklingu” opublikowano skierowany do mnie list otwarty Pana Michała Korkozowicza, prezesa REBA organizacji odzysku. W swoim piśmie Pan Michał zgłasza kilka uwag do przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy o bateriach i akumulatorach, a także apeluje lub wzywa mnie do pochylenia się nad nimi. Pozwalam sobie na następujący komentarz:   Szanowny Panie Michale, List otwarty w swojej formule dotyczy przede wszystkim sytuacji, gdy jedn(...)
»