Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja"

Polecane artykuły:

Azbest w świadomości społ(...)

Na podstawie przeprowadzonych rozpoznawczo-pilotażowych badań ankietowych wysunięto ciekawe wnioskiwśród losowej grupy 100 osób zamieszkującej teren powiatu gnieźnieńskiego. Tematyka związana z azbestem i jego usuwaniem ze środowiska nie jest zagadnieniem nowym, jednak nadal aktualnym ze względu na jego szkodliwe właściwości. Polska opracowała plan usuwania azbestu, a celem jest jego całkowita eliminacja do 2032 r. Ma na to wpływ egzekwowanie przepisów unijnych i kr(...)
»