Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Koniec z dyktatem najniżs(...)

Nowa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych może znacząco wpłynąć na zasady udzielania zamówień na odbiór i zagospodarowanie odpadów, bowiem zawiera wiele nowych regulacji, których celem jest przede wszystkim odformalizowanie procedury. 15 stycznia 2014 r. przyjęto nową dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE. 11 lutego 2014 r. została ona przyjęta pr(...)
»

Że tak powiem(...)

Podobno lata też mają swoje znaki astrologiczne i można z gwiazd przewidzieć ich charakter i przebieg. Nie wiem, spod jakiego znaku był kończący się nam właśnie kolejny rok trzeciego tysiąclecia, ale wydaje się, że spod znaku afer i niezrozumiałych wydarzeń. Proszę się nie obawiać. Nie będzie ani o Rywinie, ani Starachowicach, ani innych wydarzeniach na skalę mniejszej czy większej gminy. Nie to bowiem było jego głównym rysem charakterystycznym. Był to rok zdominowany przez (...)
»