Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Inteligentna sieć ciepłow(...)

Pod ostatnio nośnym terminem „smart city” kryją się różne pojęcia: inteligentne systemy kierowania ruchem ulicznym, komunikacja elektroniczna kierowana do mieszkańców czy aplikacje ułatwiające sterowanie domowymi instalacjami. Kierunek „smart” oznaczać też może inteligentną infrastrukturę, a konkretniej inteligentne zarządzanie procesami związanymi z dostawą ciepła, energii, wody itd. Głównym przedmiotem działalności Veolii Energii w Poznaniu jest produkcja ciepła s(...)
»

Ochrona prawna zieleni, d(...)

Podstawową instytucją prawną, mającą zapewnić ochronę drzew i krzewów rosnących poza lasami, jest uzależnienie legalnego usunięcia drzewa lub krzewu od uzyskania na to zezwolenia. Problematyka ta jest przedmiotem art. 83 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU nr 92, poz. 880, ze zm.). Składa się on z sześciu ustępów regulujących zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu (ust. 1 i 2), warianty zezwolenia (ust. 3) oraz wymogi wniosku o zezwolenia (ust. 4 i 5), a także(...)
»