Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Podziały spółek w gospoda(...)

Poza nadal obserwowanymi na terenie Polski przekształceniami zakładów budżetowych w spółki prawa handlowego można w ostatnim czasie odnotować coraz większe zainteresowanie procedurami podziałowymi, a w szczególności podziałami spółek. Impulsem do rozwoju trendów podziałowych są zmiany ustawodawcze. Mowa w tym momencie zwłaszcza o zmianach zasad udzielania zamówień publicznych. Warto zwrócić uwagę, że kolejne nowelizacje przepisów dotyczących udzielania zamówień lub powierzania zadań własnym s(...)
»

Rynek złomu w Polsce(...)

Prywatyzacja hut i lepsze warunki dostaw złomu do Polski spowodowały, że w minionym roku rynek złomu w kraju uległ poprawie, choć wciąż charakteryzuje się małą stabilnością i wahaniem poziomu cen. Szacuje się, że w 2005 r. w Polsce firmy złomowe pozyskały ok. 5,2 mln ton surowca, czyli o ok. 18,5% mniej niż rok wcześniej. Głównymi kierunkami wywozu złomu poza granice kraju są Ni(...)
»