Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Problemy oceny pylenia wt(...)

Marek Matejczyk, Czesław Kliś Składowiska popiołów i żużli z elektrowni i elektrociepłowni, hałdy górnicze, składowiska odpadów komunalnych są źródłem zanieczyszczeń pyłowych powietrza. Stopień ich oddziaływania jest bardzo zróżnicowany, gdyż zależy od technologii składowania, konserwacji składowiska, jego zabezpieczenia i innych czynników mających wpływ na powstawanie stanów sprzyjających pyleniu. Jednak wszystkie obiekty tego typu są uznawane za uciążliwe dla otoczenia.(...)
»

Prawo dla wod-kan - space(...)

Przed branżą wodociągowo-kanalizacyjną stoi szereg wyzwań, również tych związanych z całym katalogiem zagadnień prawnych, które wymagają pilnego rozwiązania – o tych najistotniejszych kwestiach prawnych z mecenasem dr. Jędrzejem Bujnym z Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci rozmawia Anna Lembicz. Anna Lembicz: Panie Mecenasie, jak wiadomo, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków weszła w życie 14 stycznia 2002 r. Czy (...)
»