Wszystkie artykuły w kategorii: "Na półce z książkami"

Polecane artykuły:

Oferta rynkowa(...)

Sztuczne nawierzchnie na place zabaw na polskim rynku pojawiły się stosunkowo niedawno, dlatego jeszcze trudno mówić o dużej konkurencji i nasyceniu rynku. Firmom, które posiadają takie nawierzchnie w swojej ofercie, zaproponowaliśmy przedstawienie jej w formie ankiety. Otrzymaliśmy pięć odpowiedzi, przy czym można założyć, że głównymi oferentami tego typu nawierzchni są firmy Agawa, City Play, Lars Laj oraz Semag, które prowadzą dystrybucję na terenie całego kra(...)
»

Planowanie działań ochron(...)

Podobnie jak dla parków narodowych i rezerwatów przyrody, plany ochrony sporządza się i realizuje także dla parków krajobrazowych. Dokument ten ustanawia się w terminie pięciu lat od dnia utworzenia parku krajobrazowego. Cele ochrony przyrody realizowane są nie tylko przez wykonywanie programów ochrony gatunków, siedlisk i szlaków migracji gatunków chronionych czy programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z planem działań, ale tak(...)
»