Wszystkie artykuły w kategorii: "Na półce z książkami"

Polecane artykuły:

Gospodarka o obiegu zamkn(...)

Systemy gospodarki o obiegu zamkniętym pozwalają możliwie jak najdłużej zachować wartość dodaną produktów i wyeliminować odpady. Kiedy cykl życia produktu dobiega końca, surowce wykorzystuje się ponownie, tworząc kolejną wartość. Przejście na gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu wymaga zmian w każdym ogniwie łańcucha wartości – od fazy projektowania produktu do nowych modeli biznesowych i rynkowych, od nowych sposobów przekształcania odpadów w zasoby do nowych za(...)
»

Wnioski legislacyjne zaak(...)

Podczas posiedzenia w Kielcach 13 grudnia ub.r. członkowie Zarządu ZMP poparli wnioski Inowrocławia i Krakowa. Pierwszy dotyczy możliwości starania się o uzyskanie przez miasta prezydenckie statusu miasta na prawach powiatu. Drugi – problemów z przekształceniem prawa wieczystego w prawo własności. Zarząd pozytywnie zaopiniował prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach. Wprowadza on rozwiązania zapobiegające przekształceniu się zgromadzeń p(...)
»