Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

ZP FEO w Senacie(...)

W Senacie 1 kwietnia br. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Komisji Środowiska z udziałem Parlamentarnego Zespołu ds. Zielonej Gospodarki. Tematem posiedzenia były prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne w kontekście możliwości wsparcia finansowego. Na debatę zostali zaproszeni również przedstawiciele Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej. Szczególnie wyczekiwane było wystąpienie dyrektora Departamentu Energii Odnawialnej(...)
»

Woda w górę(...)

Przełom roku jest okresem, w którym w prasie pojawiają się liczne artykuły dotyczące planowanych podwyżek w gospodarce, w tym często cen wody. Wydawać by się mogło, że w tym zakresie powiedziane zostało niemal wszystko. Znamy przyczyny wzrostów cen, jakimi są głównie zobowiązania inwestycyjne związane z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Liczne inwestycje pociągają za sobą wzrosty wartości amortyzacji, obciążeń poda(...)
»