Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wizja rozwoju energetyki (...)

Energetyka wiatrowa, zaspokajając ok. 2% globalnego zużycia energii elektrycznej, jest już obecnie światowym liderem zielonych technologii, daleko wyprzedzając pod względem udziału w rynku inne nowe dziedziny energetyki odnawialnej.   Jest też technologią rozwijającą się o rząd wielkości szybciej od tradycyjnych technologii energetycznych i tradycyjnych odnawialnych źródeł energii (energetyka wodna i biomasa zużywana na cele energetyczne). J(...)
»