Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rury za euro(...)

W grudniu ub.r. Komisja Europejska zgodziła się przyznać dotację z funduszu ISPA dla programu porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz gmin Wejherowo i Puck. Unia przeznaczy na ten cel dotację w wysokości 55% kosztów kwalifikowanych i w kwocie nieprzekraczającej 27 471 400 euro. Środki te mają być wykorzystane w latach 2004-2008. Inicjatorem pozyskania dotacji był Komunalny Związek Gmin (KZG), a przygotowani(...)
»

Specyficzne wymagania Dyr(...)

Rodzaj aktu za pomocą, którego są normowane dane zagadnienia w Unii Europejskiej, ma zasadnicze znaczenie dla jego obowiązywania i adresatów, których wiąże. I tak: rozporządzenia są aktami o charakterze ogólnym i normatywnym. Przyjmowane są w tych dziedzinach integracji, które wymagają ujednolicenia stanowisk państw członkowskich i obowiązują w całości i bezpośrednio na obszarze całej UE. Mają pierwszeństwo (...)
»