Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przykłady zastosowania re(...)

Oczyszczanie ścieków w układach z porcjowym (okresowym) zasilaniem komór bioreakcji jest stosowane od kilkudziesięciu lat. Obecnie oczyszczanie ścieków w reaktorach SBR jest stosowane coraz częściej, zwłaszcza dla małych ilości ścieków1,2. Systemy SBR są proste w działaniu i dużo bardziej elastyczne niż układy przepływowe osadu czynnego. Czas cyklu, a co za tym idzie, hydrauliczny czas przetrzymania można łatwo zmienić tak, by dopasować go d(...)
»

Jak ożywić miasto(...)

Rewitalizacja po polsku Wiele gmin i miast w Polsce realizuje na dużą skalę programy rewitalizacji, które obejmują nie tylko renowację obiektów zabytkowych, ale również wyprowadzenie ze stanu degradacji – społecznej, gospodarczej i technicznej zaniedbanych i zdekapitalizowanych części obszaru miejskiego. Sukces poszczególnych programów zależy nie tylko od ilości zaangażowanych środków finansowych, lecz także od poparcia i aktywności samych mieszkańców. (...)
»