Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Jak nie postępować z odpa(...)

W ostatnich latach Polska wykonała olbrzymi cywilizacyjny krok do przodu. Dotyczy to m.in. implementacji unijnego prawa „odpadowego”. W wielu dziedzinach gospodarki zmieniło się podejście do problemu odpadów, a dzięki przedstawicielom tych dziedzin także podejście urzędników i parlamentarzystów, co zaowocowało wieloma zmianami w prawie. Obecny parlament wykonał znacznie więcej prac legislacyjnych w dziedzinie ochrony środowiska niż poprzednie kaden(...)
»

Edukować od przedszkola -(...)

Czy wejście w życie z początkiem bieżącego roku Ustawy o społecznym dostępie do informacji i ocenach oddziaływania na środowisko przyczyni się do poprawy stanu środowiska w Polsce i zmniejszenia liczby konfliktów wywoływanych lokalizacjami obiektów uznawanych potocznie za niebezpieczne lub uciążliwe? Tak być powinno. To dobra ustawa, zgodna z Konwencją o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących (...)
»