Najnowsze artykuły

Audyt efektywności energe(...)

Stowarzyszenie SAPE zgłosiło uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej. Uwagi ogólne dotyczą konieczności zdefiniowania i ujednolicenia przedsięwzięć, których efekty będą podstawą do uzyskania „białych certyfikatów”. W opinii SAPE, stosowanie metody uproszczonej jest w pełni zasadne pod warunkiem poprawnego opisania sposobu obliczania efektów, zaś lista przedsięwzięć winna być rozszerzona (przedstawiono propozycje(...)
»

Dobra informacja dla mał(...)

Opublikowany przez Ministerstwo Energii projekt nowelizacji ustawy o OZE i innych ustaw to pierwsza od dłuższego czasu dobra informacja dla inwestujących w małe farmy wiatrowe. Spełniono bowiem kilka istotnych postulatów, o jakie zabiegaliśmy jako Stowarzyszenie. Rzecz jasna, nie rozwiązano wszystkich problemów, z jakimi aktualnie się borykamy. Odbieramy to jednak jako wyraz dobrej woli polityków i początek lepszego niż dotychczas dialogu odnośnie do przyszłości branży. Pozytywnie o(...)
»

Elektromobilność bez kont(...)

Rozwój elektromobilności stanowi częściową odpowiedź na wyzwania związane z transformacją energetyki, zanieczyszczeniem powietrza oraz zmianami klimatu. Nasza Izba popiera ten kierunek rozwoju transportu, także ze względu na możliwość synergii z rozwojem energetyki rozproszonej, wykorzystującej odnawialne źródła energii.  W maju do konsultacji skierowano projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, mającej wraz z przyjętym w marcu „Planem elektromobilności” ora(...)
»

Sposób na bioetanolowy „b(...)

    Stosowanie w Polsce biopaliw w głównej mierze polega na dozowaniu biokomponentów do paliw normatywnych. W przypadku oleju napędowego stosuje się do 7% objętościowo estrów metylowych kwasów tłuszczowych, natomiast w benzynach silnikowych do 5% bioetanolu, czyli odwodnionego alkoholu etylowego, a alternatywę stanowią etery. O ile jednak stosowanie maksymalnie 7-procentowego dodatku biodiesla do oleju napędowego wynika wprost z powszechnie uznawanej europejskiej(...)
»

Czas wdrożyć Krajowy Prog(...)

Potencjał poprawy efektywności energetycznej i budowania nowoczesnego technologicznie państwa jest w Polsce ogromny. Według danych GUS-u, w Polsce 22% budynków mieszkalnych zostało wybudowanych przed II wojną światową, zaś 50% powstało w latach 1945-1988. Budynki sprzed wojny cechują się blisko trzykrotnie wyższym zużyciem energii, a te z lat 1945-1988 ponad dwukrotnie wyższym zużyciem energii w porównaniu do budynków z 2007 r.  W Polsce domy na wsi, gdzie dominuje budownictwo (...)
»

Środowiskowa ocena cyklu(...)

Współcześnie terminy „ekologia” oraz „środowisko” stały się kluczem do sukcesu sprzedażowego firm. Wystarczy przedrostek „eko” przed nazwą produktu lub zasygnalizowanie, iż dany wyrób lub usługa są przyjazne środowisku, a zyskują one zupełnie inny wymiar i zostają z góry zaakceptowane przez rzesze ludzi, coraz bardziej świadomych i chętnych do działania na rzecz środowiska naturalnego. Jednak czy naprawdę wszystkie produkty noszące miano ekologicznych przyczyniają się do poprawy jakości środo(...)
»

Rozporządzenie EMAS jako(...)

Podczas szczytu w Lizbonie w 2000 r. Rada Unii Europejskiej ustaliła, że strategicznym celem Unii jest przekształcenie jej do 2010 r. w najbardziej dynamiczne, konkurencyjne oraz oparte na wiedzy społeczeństwo na świecie. W związku z tym UE musiała podjąć działania na rzecz realizacji koncepcji gospodarczych, społecznych i środowiskowych. Jeden z priorytetów stanowiło uniezależnienie stopnia degradacji środowiska od poziomu wzrostu gospodarczego. Zaczęto kłaść nacisk na zasady związane z(...)
»

Restrukturyzacja farm wia(...)

Akcentuje się nowe możliwości prawne, które zostały wprowadzone w Ustawie z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne oraz dyskutuje się na temat tzw. pre-packu, tj. instytucji przygotowanej likwidacji, która została wprowadzona do ustawy Prawo upadłościowe i obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.  Przemodelować zobowiązania W wydaniu 5-6/2017 „Czystej Energii” przedstawiono możliwości zastosowania postępowań restrukturyzacyjnych przez podmioty z b(...)
»

Polecane artykuły

Recykling baterii akumula(...)

Wzrost popytu na telefony komórkowe, odtwarzacze muzyki MP3 i inne urządzenia elektroniczne zwielokrotnił zapotrzebowanie na baterie do ponownego ładowania, które znacząco powiększają strumień odpadów w USA. W związku ze wzrostem koniunktury na tego typu baterie Kongres uchwalił 11 lat temu nowe prawo federalne – ustawę o bateriach. Wdrożenie tej ustawy miało zapewnić (...)
»

„Wiem, że nic nie wiem” –(...)

„Wiem, że nic nie wiem” – to słynne stwierdzenie greckiego filozofa Sokratesa powinno być współcześnie stosowane jako wyznacznik podczas podejmowania decyzji. Niestety, w większości przypadków zasada ta nie znajduje zastosowania, bo wymaga pokory, uniemożliwia chodzenie na skróty i jest generalnie niewygodna. Szkoda, że takie racjonalne podejście, którego zasadność pozostaje niepodważalna, mimo upływu ponad dwóch tysięcy lat, jest dzisiaj odrzucane. Przecież każdy (...)
»