Najnowsze artykuły

Wysokość kar za usuwanie (...)

Jednym z podstawowych instrumentów prawnych, mających zapewnić skuteczną ochronę drzew lub krzewów, są kary pieniężne, wymierzane na podstawie art. 88 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2016 r. poz. 1234, z późn. zm.). 

W tym przypadku głównym środkiem oddziaływania jest ich wysokość. Bezpośrednio po wejściu w życie ustawy o ochronie przyrody administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 88 (...)

»

Agrihood

Miasto na wsi, wieś w mieście – nowa urbanistyka czy entropia idei miasta?

Ostatnimi czasy w teorii urbanistyki zaczęły pojawiać się nowe pojęcia, idee i definicje, odnoszące się do najnowszych zjawisk zachodzących w przestrzeni miasta. Obcobrzmiące nazwy, w większości przypadków niemające jeszcze polskich odpowiedników, powstają w błyskawicznym tempie na bazie najnowszych koncepcji kształtowania przestrzeni: guerilla gardening, rewilding, (...)

»

Sprzęt na pięć: płyty bru(...)

BRUK-BET® Sp. z o. o.
biuro@bruk-bet.pl
www.bruk-bet.pl

Geometryczne płyty brukowe NOVATOR® CITY w kształcie ponadczasowych prostokątów i kwadratów o wymiarach od 20 x 20 cm 
aż do wielkich formatów 60 x 120 cm są odpowiedzią na wciąż rosnącą popularność modernistycznego stylu w architekturze. Dedykowane dla budownictwa miejskiego płyty brukowe NOVATOR® CITY o grubości 8, 12 i 16 cm pozwalają na ruch kołowy cięż(...)

»

Ażurowe podjazdy

Zastosowanie płyt ażurowych na małych posesjach pozwala bez trudu stworzyć wygodny podjazd i miejsce parkingowe. A wszystko to w zgodzie z przepisami dotyczącymi powierzchni biologicznie czynnych na działce. 

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jest jednym z kluczowych aktów prawnych, będących w Polsce podstawą do projektowania. Określa ono m.in. minimalny udział powierzchni biologic(...)

»

Architekt mistycznych kra(...)

Otulona górskimi pasmami Alp Szwajcaria, kraj o głębokim szacunku do porządku, przywodzi na myśl styl nowoczesnego życia, silnie zespolonego z naturą. Twórczość architekta krajobrazu Enza Enei wpisuje się w tę filozofię. 

Typowo rolniczy kraj przekształcił się w państwo przemysłowe w XX w. W dziedzinie architektury przełom, będący konsekwencją postępu technologicznego zmian stylu życia, wyznaczają projekty Le Corbusiera, architekta(...)

»

Hibiskus - orientalny akc(...)

Ketmia syryjska (Hibiscus syriacus) jest jedynym krzewiastym gatunkiem ketmii, który nadaje się do uprawy w Polsce. Swoją urodą roślina ta nie ustępuje innym, bardziej egzotycznym krzewom ze strefy subtropikalnej i tropikalnej.

Ketmia syryjska – zwana także ślazowcem syryjskim, poślubnikiem syryjskim lub różą Szaronu – wbrew swojej nazwie nie pochodzi z Syrii, lecz ze wschodu Azji, z terenów Chin i Tajwanu. Do Europy została sprowadzona najpra(...)

»

Krzewy ozdobne mało znane(...)

Orszelina japońska (Clethra barbinervis Sieb. et Zucc.) pochodzi z górskich lasów Japonii. Do uprawy została wprowadzona w 1870 r. W Europie spotykana jest rzadko, a w Polsce można ją obserwować w arboretach w Kórniku, Rogowie i Wojsławicach oraz w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu. Dlatego też pozostaje u nas krzewem ozdobnym mało znanym. Walorami dekoracyjnymi przewyższa orszelinę olszolistną (Clethra alnifolia L.), również rzadko uprawianą w Polsce. Zalecana jest do (...)

»

Kassel - zaczarowany ogró(...)

Kassel jest jedną z wysoko rozwiniętych aglomeracji niemieckich z wielowiekową historią. To jednak także jedyne w swoim rodzaju miasto na mapie Niemiec, tak mocno rozsławione przez sztukę architektury krajobrazu, a dokładniej przez zespół parkowo-pałacowy Wilhelmshöhe.

Stworzenie rodowej siedziby według najnowszych wówczas trendów datuje się na 1696 rok. Wtedy to, na życzenie i zgodnie z pomysłem landgrafa Karla von Hessen-Kassel, powstała siedzi(...)

»

Polecane artykuły

Cykl życia tekstyliów

Używana odzież to jeden z wielu surowców, który na całym świecie już od wielu lat poddawany jest procesowi recyklingu. Jak pokazują wyniki badań prowadzonych przez jednostki zainteresowane zagadnieniem przetwarzania odzieży używanej, całkowita wymiana ubrań następuje średnio co pięć lat, co przy aktualnej populacji ludności zamieszkującej glob (ponad 7 mld) przekłada się na stały dopływ ogromnych ilości surowca. Zgodnie z zasadą maksymaliza(...)
»

Trzy kadencje samorządów (...)

Ponad dziesięcioletnia działalność samorządów w Polsce oraz dobiegająca końca trzecia kadencja rad gminnych to doskonała okazja do zbilansowania tego jakże ważkiego zjawiska w naszych dziejach najnowszych. Czy zatem samorządy spełniły pokładane w nich oczekiwania i nadzieje? Jaka dziś przyszłość rysuje się przed nimi? Spróbujmy pokusić się o odpowiedź posłużywszy się przykładem samorządu miasta Katowice. Oprócz zadań, o których wspomniałem poprzednio, katowi(...)
»