Najnowsze artykuły

OD REDAKCJI

Gdzie człowiek się nie obejrzy – kłopoty… A w naszej branży może nawet jest ich więcej niż gdzie indziej.

W gospodarce odpadami zamieszanie bez końca. Po trzech latach od osławionej rewolucji śmieciowej nie zdążył jeszcze opaść bitewny kurz, a już trzeba myśleć, jak na nowo ułożyć rynek, bo przed nami in house. Upragniony przez samorządy, znienawidzony przez prywatnych przedsiębiorców, wreszcie uchwalony przez Sejm w wariancie, który nie(...)

»

Kalendarium

26-28.08.2016, Poznań

1 Spartakiada Samorządowa

Organizator: Konsulting Konrad Tuszewski

Info: 791-404-038; biuro@spartakiadasamorzadowa.pl; www.spartakiadasamorzadowa.pl

 

6-8.09.2016, Białystok

XX Konferencja „Kompleksowa gospodarka odpadami”

(...)
»

Pora na biorecykling

Większość kampanii promujących selektywną zbiórkę odpadów koncentruje się na tworzywach sztucznych, szkle i papierze. Pomijamy jednak problem bioodpadów, które stanowią blisko 50% naszych odpadów komunalnych!

Tworzywa sztuczne, szkło i papier to ważne surowce wtórne i należy bardzo konsekwentnie dbać, by cyrkulowały w gospodarce przy jak najniższym wykorzystaniu złóż pierwotnych koniecznych do ich wytworzenia. A co z bioodpadami? W opracowywan(...)

»

Złe i dobre przepisy

Podczas obrad Zarządu Związku Miast Polskich 17 czerwca br. w Wołominie najwięcej emocji wzbudziła uchwalona już przez Sejm nowelizacja ustawy o działalności leczniczej.

Związek zaapelował do prezydenta RP o jej niepodpisywanie. Ustawa o działalności leczniczej zakłada bowiem m.in. coroczne pokrywanie przez samorząd – jako organ założycielski – strat finansowych placówek zdrowotnych, w tym szpitali.

– To jest jedno z najpoważniejszy(...)

»

Granica nieruchomości gru(...)

Nie ustawodawca, a orzecznictwo sądów nadało granicy nieruchomości charakter kluczowego elementu rozstrzygającego o granicach przestrzennych przyłącza i sieci.

Zagadnienie związku pomiędzy granicą nieruchomości a granicą pomiędzy przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym a siecią jest przedmiotem licznych sporów, kontrowersji i dyskusji. U podstaw tego sporu leży definicja przyłącza kanalizacyjnego. Zgodnie z art. 2 pkt 5 Ustawy z 7 czerwca 2001 (...)

»

Nie zabijajcie eutanazji!

Eutanazja – wielki problem ponowoczesnych społeczeństw: z jednej strony uporczywe podtrzymywanie życia wbrew woli przewlekle chorego nie ma sensu, z drugiej jednak prawne usankcjonowanie procedur eutanazyjnych jest otwarciem przepustnicy z nadużyciami i „twórczej interpretacji” woli przewlekle chorych.

Tak samo z in housem – czasami trzeba go zastosować, ale usankcjonowanie prawne (bez jasnych zapisów ich stosowania) spowoduje lawinę nadużyć, przed(...)

»

Przestrzeń w planowaniu r(...)

Od początku polskich zmian ustrojowych konsekwentnie demontowany jest system planowania przestrzennego. Dzieje się to w imię fałszywie pojmowanych interesów publicznych lub wadliwych interpretacji co do źródeł barier w procesach budowlanych.

Uruchomione w patologicznym systemie prawnym gry interesów, powiązane ze spekulacjami na rynku nieruchomości, zawłaszczeniem przestrzeni i przejmowaniem w całości renty gruntowej przez sektor prywatny osiągają wi(...)

»

Odpady w gospodarce o obi(...)

Konferencja pt. „Gospodarka odpadami jako kluczowy element gospodarki o obiegu zamkniętym” i Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków KIGO zorganizowano w dniach 9-11 czerwca 2016 r. w Krynicy Zdroju.

– Europejskie zmiany prawne, polegające na umożliwieniu zlecania zamówień in house także w branży odpadowej, stwarzają ogromne możliwości rozwoju jakości świadczonych usług. Ich wdrożenie może się okazać zadaniem trudnym, dlatego tak (...)

»

Polecane artykuły

Potrzebna środowiskowa ag(...)

Pomysł powołania czegoś na kształt Państwowej Agencji Ochrony Środowiska, w dyskusji publicznej, powraca co kilka lat. Także teraz, w obliczu wdrażania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, za sprawą mediów temat ten odżył. Oto bowiem nagłośnienie medialne problemów związanych z gospodarką odpadami wywołało dyskusję także na temat kontroli w tym obszarze i jej skuteczności. Tym bardziej że w ciągu ostatnich miesięcy to często właśnie dziennikarze, a n(...)
»

Od redaktora

Okres oczekiwania już za nami. W połowie kwietnia ogłoszono projekt nowego rozporządzenia Ministra Środowiska ws. mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów, powszechnie znane jako rozporządzenie ws. MBP. Potrzeba zmian wyniknęła z wejścia w życie nowej Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Projekt przedstawia dość szczegółowe parametry, jakie powinny spełniać instalacje MBP – te już wybudowane, właśnie budowane i te, któ(...)
»