Najnowsze artykuły

Bez zachęt finansowych tr(...)

Flota pojazdów nisko- i zeroemisyjnych w samorządzie i usługach komunalnych będzie musiała się powiększyć. Jednak pojazdy te są znacznie droższe niż te napędzanej tradycyjnym paliwami. Skąd wziąć pieniądze na ekomobilność?

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych weszła w życie 22 lutego 2018 r. Jak informował rząd, celem uchwalenia nowego aktu prawnego miał być m.in. rozwój polskiego rynku pojazdów nisko- i zeroemisyjnych (nap(...)

»

Niskoemisyjne usługi ozna(...)

Co jest przyszłością ekomobilności w branży komunalnej – pojazdy gazowe czy jednak elektryczne? Czy samorządy i przedsiębiorstwa są świadome, co czeka je w związku z wymogami ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych? Czy rynek dostawców nadąży za zapotrzebowaniem i jak wymogi ustawy wpłyną na ceny oferowane w przetargach?

Obowiązująca od lutego 2018 r. znowelizowana ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych (EPA) zakłada,(...)

»

Motoryzacja na prąd jest (...)

Rzeczywisty wpływ samochodów elektrycznych na środowisko naturalne bardzo często budzi medialne kontrowersje. Osoby i instytucje sceptycznie nastawione do elektromobilności podkreślają, że pojazdy tego typu podczas swojego całego „cyklu życia” mogą emitować więcej szkodliwych substancji niż ich odpowiedniki zasilane silnikami spalinowymi. Czy opinie tego typu są uzasadnione?

Nie ulega wątpliwości, że elektromobilność, oprócz cyfryzacji, tech(...)

»

Polska elektromobilność w(...)

Polska elektromobilność w liczbach

Pod koniec kwietnia po polskich drogach poruszało się ponad 5,6 tys. samochodów elektrycznych, które mogły korzystać z ponad 660 stacji ładowania – wynika z Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM).

Licznik elektromobilności, aktualizowany przez PZPM i PSPA, dostępny jest na stron(...)

»

Wymogów elektromobilności(...)

Wymogów elektromobilności nie da się spełnić tak szybko

Samorządy i podmioty świadczące usługi na ich rzecz już niedługo będą musiały wprowadzić szereg zmian, by sprostać wymogom ustawy o elektromobilności. Jak się okazuje, jest ich tak wiele, że wdrożenie ich w terminach określonych przepisami może być niezmiernie trudne.

Ustawa z 1 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU z 2018 r. poz. (...)

»

Od Redaktora

Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce zakłada, że do roku 2025 po polskich drogach będzie jeździło milion samochodów elektrycznych. By ogłosić sukces, pozostaje zarejestrowanie „tylko” ponad 994 tys. elektryków. Gorzki to żart, ale liczby są nieubłagane – pod koniec kwietnia br. w Polsce zarejestrowanych było 5641 elektrycznych samochodów osobowych, w dużej mierze hybrydowych. Elektrycznych pojazdów ciężarowych i dostawczych było 294, e-busów – 198. Jak wypadamy(...)

»

Czyńcie Ziemię bardziej p(...)

Całkiem niedawno „Tygodnik Powszechny” podał informację, że władze Melbourne nadały wszystkim swoim drzewom adresy e-mailowe, co miało ułatwić mieszkańcom zgłaszanie połamanych gałęzi i konarów zagrażających przechodniom. Jednak, jak wskazuje tygodnik, oprócz raportów w korespondencji szybko pojawiły się listy miłosne.

Przez całe wieki człowiek zmagał się z siłami natury. Z czasem opanował umiejętność radzenia sobie z żywiołami. (...)

»

Nowy system realnym zagro(...)

Nowy system realnym zagrożeniem dla samorządów

Zniesienie regionalnego systemu gospodarki odpadami, projektowane w nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które w opinii Ministerstwa Środowiska, poprzez zwiększenie konkurencyjności i wyeliminowanie praktyk monopolistycznych, ma stać się rozwiązaniem dla rosnących kosztów w gospodarce odpadami w gminach, wzbudza sprzeciw i wiele słusznyc(...)

»

Polecane artykuły

Wodór z odpadów - żródło (...)

Odnawialnym źródłem czystej energii przyszłości jest wodór. Wodór jest produktem wielu różnych reakcji chemicznych. Na skalę przemysłową można wytwarzać go z odpadów. Odpady komunalne zawierają około 5% wagowo wodoru pierwiastkowego. O zawartości wodoru w odpadach komunalnych decyduje głównie frakcja odpadów komunalnych złożona z węglowodorów i węglowodanów. Węglowodory, występujące w odpadach komunalnych i niektórych przemysłowych pod postacią two(...)
»

Odpady na Targach POLEKO

Przewiduje się, że Targi POLEKO 2005 będą większe od ubiegłorocznych edycji. W tym roku te największe w Europie Środkowo-Wschodniej targi ekologiczne odbędą się w dniach 15-18 listopada. Tegoroczna ekspozycja zostanie podzielona na sektory tematyczne: woda, odpady, energia, edukacja ekologiczna, powietrze i hałas oraz wystąpienia narodowe. Ten czytelny podział pozwoli zwiedzającym na odszukanie interesujących ich ofert. Poniżej przedstawiamy ofertę niektórych firm z dział(...)
»