Najnowsze artykuły

Wygodnie, ale czy zgodnie(...)

Ostatnio szczególną uwagę zwróciłem na powstające przy okazji świąt odpady, ich różnorodność i oczywiście możliwość dalszego przetwarzania. Wszak jesteśmy w trakcie dyskusji o gospodarce cyrkulacyjnej i o tym, jak ją upowszechnić w codziennym życiu.

Muszę przyznać, że od zastanawiania się nad tym wszystkim trochę rozbolała mnie głowa i odczułem wyrzuty sumienia z powodu małej efektywności tego, co dotychczas robiłem w zakresie ogranic(...)

»

Pomyłka ustawodawcy?

Zagadnienia prawne z zakresu ochrony środowiska cechują się dużą zmiennością. Wynika to z szybkiego rozwoju techniki i pojawiania się nowych produktów oraz technologii. Na tym tle ustawa o bateriach i akumulatorach jawi się jako oaza spokoju, gdyż w ciągu siedmiu lat obowiązywania nastąpiło tylko sześć jej nowelizacji.

Baterie i akumulatory stosowane jako chemiczne źródła energii znajdują się w większości urządzeń mobilnych oraz bezprzewodo(...)

»

Polska droga do gospodark(...)

W przypadku gospodarki o obiegu zamkniętym należy wziąć pod uwagę nie tylko produkty, ale też nowe sposoby świadczenia usług, a także formy mieszane – produkcja połączona z usługą – niejednokrotnie stawiające użytkownika w roli prosumenta.

Gospodarka o obiegu zamkniętym (dalej: GOZ) to temat niezwykle szeroki. Obejmuje bowiem nie tylko najbardziej oczywiste gospodarowanie odpadami, ale dotyczy również pozyskiwania surowców, projektowania, prod(...)

»

Odpad czy ZSEE?

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym rozszerzyła odpowiedzialność wprowadzających o nowe rodzaje sprzętu, m.in. panele fotowoltaiczne i tonery. Jednak jak dotąd traktowane są one raczej marginalnie.

Minął już rok od wprowadzenia nowej ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 11 września 2015 r., która implementowała do polskiego prawa zapisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z 4 lipca 2012 r. Cz(...)

»

Rok pełen wyzwań

Zmiana uwarunkowań prawnych gospodarowania odpadami nie jest zjawiskiem zaskakującym. Wygląda jednak na to, że rok 2017 będzie pod tym względem szczególnie intensywny.

Wdrożenie przepisów rozporządzenia w sprawie selektywnej zbiórki, nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami czy wreszcie finalizacja prac nad pakietem dyrektyw unijnych wprowadzających model gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), to zaledwie zarys wyzwań, jakie czekają podmioty repre(...)

»

Kolejny rok dynamicznego (...)

Czy circular economy jest kolejnym paradoksem unijnej biurokracji? Czy na pewno potrzebujemy dotacji z UE? Jak wygląda dynamika rozwoju zbiórki selektywnej w ostatnich latach, a może praktycznie jej brak? Czas na kolejną dawkę paradoksów polskiego recyklingu.

Nowa filozofia UE, zwana circular economy (CE), staje się powoli niepodlegającym krytyce dogmatem, a sekta jej wyznawców zdaje się nie dostrzegać jakichkolwiek uwag i wątpliwości.(...)

»

Warto przeczytać

Energetyka prosumencka. Próba konsolidacji w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i technicznym

Praca zbiorowa pod redakcją: Jana Popczyka, Roberta Kucęby, Krzysztofa Dębowskiego i Waldemara Jędrzejczyka

Monografia składa się z trzech części. Pierwsza porusza problem społecznego postrzegania prosumentów, a w szczególności omawia rozwój prosumpcji na współczesnym rynku, zasady zrównoważonego rozwoju i rozwój energetyki prosumenckiej. W jedn(...)

»

Elektryczne samochody na (...)

Wypożyczalnie elektrycznych samochodów w ramach car-sharingu i taksówki elektryczne funkcjonują już w wybranych miastach Polski. Czy może to być sposób na zmniejszenie emisji spalin w polskich aglomeracjach miejskich?

Zanieczyszczenie powietrza jest dużym problemem polskich miast. Wymiana wysłużonych autobusów na elektryczne, pieców na ekologiczne, nasadzenia zieleni, darmowa komunikacja miejska w przypadku przekroczenia średnich stężeń sz(...)

»

Polecane artykuły

Cena i jakość

Z Bogusławem Tolaszem – prezesem i Markiem Puzią – dyrektorem ds. marketingu i finansów w Małopolskiej Wytwórni Maszyn w Brzesku, rozmawia Wojciech Dutka mgr inż. Bogusław Tolasz Prezes-Dyrektor MWM Brzesko Absolwent Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej (1978 r.). Od czasów studiów związany z ZNTSiS Brz(...)
»

Od redaktora

20 lat na rynku wydawniczym czasopism specjalistycznych (tyle czasu „Przegląd Komunalny” towarzyszy już Czytelnikom) to okazja do podsumowań. W branży ochrony środowiska i gospodarki komunalnej na przestrzeni ostatnich dwóch dekad osiągnęliśmy nieprawdopodobnie wiele, ale początek branży to szalejąca inflacja, gwałtowne skoki cen, upadające i powstające przedsiębiorstwa. Trudo było się odnaleźć w tych nowych czasach, które miały być lepsze. (...)
»