Najnowsze artykuły

Czy jesteśmy gotowi na ta(...)

Ten artykuł miał być poświęcony tematycznym placom zabaw. Miał opowiadać o tym, jak wybrać temat przewodni i jak przełożyć go na ukształtowanie terenu, poszczególne urządzenia do zabawy...

Miał być ilustrowany przykładem konkretnego placu zabaw, który ma bardzo wyraźny temat i wszystkie elementy zostały mu podporządkowane, co dawało szansę na stworzenie oryginalnej przestrzeni. Czy jednak jesteśmy gotowi na takie place zabaw?

»

Mała retencja – odpowiedź(...)

Woda opadowa na terenach mocno zurbanizowanych szybko się pojawia i równie szybko znika w studzienkach kanalizacyjnych. Czas obiegu wody deszczowej i zanieczyszczeń w zlewni można jednak znacznie wydłużyć, a oczyszczoną wodę wykorzystać. Zyskają na tym nie tylko miasta, ale przede wszystkim ich mieszkańcy i środowisko.

Wielkość odpływu powierzchniowego wody deszczowej z terenów biologicznie czynnych jest nieporównywalnie mniejsza niż na terenach m(...)

»

Hydrotechniczne wyzwania

Nasze miasta chcą być smart. I to nie tylko w kontekście transportu miejskiego, oszczędności energii, nowych sposobów komunikacji z mieszkańcami, budownictwa, ale także w ramach zrównoważonego gospodarowania wodą, adaptacji do zmian klimatu i skutecznej ochrony przeciwpowodziowej.

Wyzwaniem współczesnych ośrodków miejskich jest zapewnienie ich mieszkańcom jak najwyższej jakości życia. Dlatego prowadzone są kompleksowe badania, a wśród nich real(...)

»

Założenia wodne w mieście(...)

Różnorodne formy wodne pojawiały się w przestrzeni miast Europy od początku ich istnienia, a z czasem stały się częścią dziedzictwa architektoniczno-urbanistycznego. Współcześnie, w intensywnie rozwijających się ośrodkach miejskich powstaje wiele nowych przestrzeni publicznych, w których założenia wodne nie pełnią funkcji jedynie dekoracyjnych.

Woda stała się elementem charakterystycznym nie tylko dla reprezentacyjnych miejskich placów czy p(...)

»

Prospołeczny projekt

„Zielona Ławeczka” to ogólnopolski, prospołeczny projekt grantowy, adresowany do mieszkańców otwartych osiedli zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców. Projekt ma umożliwić przemianę zaniedbanych terenów na osiedlach w zielone zakątki, w tym miniogrody z ławeczką.

Pozwoli to ożywić miejsca wokół bloków, stworzyć przestrzeń do odpoczynku i spotkań. Angażując mieszkańców organi(...)

»

Konferencja na jubileusz

Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew (MTUiOD) obchodzi swoje XX-lecie. Organizacja powstała w 1996 r., a ideą jej stworzenia była zmiana trendów inwazyjnej pielęgnacji drzew starszych i pomnikowych, powodującej osłabienie ich witalności, pogorszenie kondycji, a nawet obumieranie. MTUiOD, zrzeszające naukowców, wykonawców, decydentów (obecnie 136 osób), prowadzi kampanię uświadamiającą, jak należy wykonywać zabiegi w obrębie drzewostanu, a także szkoli w tym (...)

»

Wydarzenia

Miasta przyszłości chcą być smart

Co czeka nas za 25 lat? Jak będą wyglądały nasze miasta? W jaki sposób będziemy się komunikować? Jakimi środkami transportu poruszać? Czy nasze środowisko ma szansę przetrwać w dobie postępującego konsumpcjonizmu? Co z naszym bezpieczeństwem? – Wraz z włodarzami miast, przedstawicielami samorządu oraz biznesu, a także z instytucjami naukowymi zastanowimy się nad odpowiedziami na powyższe pytania (...)

»

Nowości

O ciekawym kształcie

Obrzeża Bordir Milano firmy Buszrem zaprojektowano przede wszystkim w celu budowy stopni lub jako element oddzielający zieleń ozdobną od nawierzchni czy trawnika. Dostępne są w wersji gładkiej i postarzanej, w wielu ciekawych kolorach – kawowe inspiracje (karmel, latte, mokka), szary, grafitowy i czerwony. Ciekawy kształt obrzeża zapewnia kilka możliwości układania. W zależności od sposobu ułożenia, możemy uzyskać dwie wysok(...)

»

Polecane artykuły

Pomerania znaczy kraj nad(...)

Pomerania to nie tylko porozumienie samorządowe trzech państw, ale także związek obejmujący ich nadmorskie regiony oraz obszar otwartego morza. Jest to również jeden z ciekawszych, pod względem geograficznym, euroregionów. Umowa o utworzeniu euroregionu Pomerania została podpisana 15 grudnia 1995 r. w Szczecinie. Od początku jej sygnatariuszami były: polski Komunalny Związek Celowy Gmin Pomorza Zachodniego Pomerania (który od kwietnia 2001 r. przyjął nazwę Stowar(...)
»

Refleksje po POLEKO

O czym może być felieton pisany jesienią w Polsce dla pisma poruszającego tematykę odpadową? Oczywiście o minionych Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLEKO i towarzyszących im imprezach, takich jak ENVICON, Forum Recyklingu czy konferencje dotyczące ochrony środowiska w samorządach. Kongres przygotowany przez Abrys, jak zwykle z wielkim rozmachem, ukierunkowany był na gospodarowanie odpadami, a więc na sprawy przyk(...)
»