Najnowsze artykuły

Jak wprowadzić firmę na „(...)

W moim odczuciu to podstawa zielonego marketingu, choć pewnie niektóre z tych zasad wydadzą się niezwiązane z marketingiem. Jestem jednak przekonana, że chcąc uczciwie podejść do tematu, nie można abstrahować od tego, jak firma korzysta z zasobów i jakie zachowania promuje wśród swoich pracowników. Używanie przez firmę określenia „zielona”, „przyjazna środowisku”, „eko” jest zobowiązaniem. Jeśli uda się Państwu wdrożyć proponowane przeze mnie rozwiązania,(...)

»

PEP 2040 – nowa odsłona P(...)

Głównym celem PEP powinno być wyznaczenie celów i ścieżki dochodzenia do nich, mających za zadanie zagwarantowanie na lata bezpieczeństwa energetycznego obywateli oraz podmiotów gospodarczych – czytaj gospodarki – w Polsce. Nie jest odkrywcze stwierdzenie, że zmiana systemu energetycznego w kraju to kwestia bardzo wielu lat, a nie okresu kadencji rządzenia takiej czy innej ekipy bądź trwania zarządu spółki energetycznej – w naszym wypadku ściśle zależnej w praktyce od(...)

»

Jak w dawnych czasach – m(...)

Wprowadzone zostały w niej nowe instrumenty: obniżka akcyzy na energię elektryczną z 20 do 5 zł za MWh, obniżka opłaty przejściowej o 95%, pokrycie spółkom obrotu i dystrybucji różnicy między ceną energii w 2018 r. i w 2019 r. (czym będzie się zajmował Fundusz Wypłaty Różnicy Cen) oraz dofinansowanie modernizacji energetyki i budowy odnawialnych źródeł energii z Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji. Środki na ostatnie dwa działania mają być pozyskane ze sprzedaży(...)

»

Zielone dachy jako narzęd(...)

Rozwiązania te powinny być elementem szerszych strategii adaptacyjnych, obejmujących dokładną analizę lokalnej sytuacji, potencjalnych zagrożeń, prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz możliwego oddziaływania na gminę. W ramach projektu Ministerstwa Środowiska Plany adaptacji do zmian klimatu opracowywane są dla 44 miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Warto, by w ich ślady poszły kolejne, planując własne działania adaptacyjne. Możliwych narzędzi adaptacji jest wiele. N(...)

»

Niejasne przepisy i konse(...)

Przedstawiciele branży recyklingu zwrócili jednak uwagę na inny aspekt wypowiedzi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, który stwierdził, że nowe zapisy w ustawie „nie powinny być problemem dla profesjonalnych firm odpadowych, a monitoring miejsc składowania to koszt kilku kamer…”. Dziwi nas takie podejście do problemu, szczególnie że branża już na etapie konsultacji dotyczących nowelizacji wymienionych ustaw informowała o wysokich kosztach wprowadzenia nowych wymaga(...)

»

Segregować bez wątpliwośc(...)

Słownik jako zbiór słów opracowanych i pogrupowanych według określonych zasad służy objaśnianiu terminologii i gromadzeniu wiedzy dotyczącej danej dziedziny. Jednak przede wszystkim powinien on służyć jego posiadaczom do rozwiewania ich codziennych wątpliwości, np. tych związanych z segregacją odpadów. I dokładnie taki cel przyświeca „Słownikowi poprawnej segregacji”, który ukaże się w najbliższych tygodniach.

Cel i problem

Zgo(...)

»

Wrzuć butelkę i wesprzyj (...)

Pomysłodawcą i organizatorem akcji jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami, które realizuje zadania własne gminy Sosnowiec w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Działania spółki nakierowane są także na zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców Sosnowca.

Kluczowym narzędziem działalności MPGO jest instalacja przetwarzania odpadów, wykorzystująca najnowocześniejsze technologie. W skład kompleksu gospodarowania odpadami wchodzą: sortownia (...)

»

COP24 zakończony. Czy jes(...)

– Przyjęty podczas Szczytu Klimatycznego COP24 Pakiet Katowicki tworzy reguły światowej polityki klimatycznej na najbliższe lata. To bezdyskusyjny i spektakularny sukces. Świat na tym skorzysta – powiedział Henryk Kowalczyk, minister środowiska. – Pakiet Katowicki przybliża świat do skutecznych działań w dziedzinie ochrony klimatu, dając przy tym możliwość wyboru własnej drogi dla poszczególnych krajów, jak należy podejść do redukcji emisji CO2 – dodał(...)

»

Polecane artykuły

Mała Elektrownia Wodna pr(...)

Kryzys energetyczny w 1973 r. spowodował, że w większości krajów rozwiniętych podjęto działania w poszukiwaniu nowych źródeł energii elektrycznej. Wówczas to olbrzymie zainteresowanie wzbudziły małe elektrownie i siłownie wodne. Zaliczono do nich elektrownie wodne o mocach zainstalowanych do 5 MW, a w niektórych krajach do 10 MW. Geneza MEW Łączany
»

Vademecum prawne

Tytuł aktu prawnego Publikator Podstawa wydania aktu prawnego, dzień oraz publikator (...)
»