Najnowsze artykuły

Wysokość kar za usuwanie (...)

Jednym z podstawowych instrumentów prawnych, mających zapewnić skuteczną ochronę drzew lub krzewów, są kary pieniężne, wymierzane na podstawie art. 88 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2016 r. poz. 1234, z późn. zm.). 

W tym przypadku głównym środkiem oddziaływania jest ich wysokość. Bezpośrednio po wejściu w życie ustawy o ochronie przyrody administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 88 (...)

»

Agrihood

Miasto na wsi, wieś w mieście – nowa urbanistyka czy entropia idei miasta?

Ostatnimi czasy w teorii urbanistyki zaczęły pojawiać się nowe pojęcia, idee i definicje, odnoszące się do najnowszych zjawisk zachodzących w przestrzeni miasta. Obcobrzmiące nazwy, w większości przypadków niemające jeszcze polskich odpowiedników, powstają w błyskawicznym tempie na bazie najnowszych koncepcji kształtowania przestrzeni: guerilla gardening, rewilding, (...)

»

Sprzęt na pięć: płyty bru(...)

BRUK-BET® Sp. z o. o.
biuro@bruk-bet.pl
www.bruk-bet.pl

Geometryczne płyty brukowe NOVATOR® CITY w kształcie ponadczasowych prostokątów i kwadratów o wymiarach od 20 x 20 cm 
aż do wielkich formatów 60 x 120 cm są odpowiedzią na wciąż rosnącą popularność modernistycznego stylu w architekturze. Dedykowane dla budownictwa miejskiego płyty brukowe NOVATOR® CITY o grubości 8, 12 i 16 cm pozwalają na ruch kołowy cięż(...)

»

Ażurowe podjazdy

Zastosowanie płyt ażurowych na małych posesjach pozwala bez trudu stworzyć wygodny podjazd i miejsce parkingowe. A wszystko to w zgodzie z przepisami dotyczącymi powierzchni biologicznie czynnych na działce. 

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jest jednym z kluczowych aktów prawnych, będących w Polsce podstawą do projektowania. Określa ono m.in. minimalny udział powierzchni biologic(...)

»

Architekt mistycznych kra(...)

Otulona górskimi pasmami Alp Szwajcaria, kraj o głębokim szacunku do porządku, przywodzi na myśl styl nowoczesnego życia, silnie zespolonego z naturą. Twórczość architekta krajobrazu Enza Enei wpisuje się w tę filozofię. 

Typowo rolniczy kraj przekształcił się w państwo przemysłowe w XX w. W dziedzinie architektury przełom, będący konsekwencją postępu technologicznego zmian stylu życia, wyznaczają projekty Le Corbusiera, architekta(...)

»

Hibiskus - orientalny akc(...)

Ketmia syryjska (Hibiscus syriacus) jest jedynym krzewiastym gatunkiem ketmii, który nadaje się do uprawy w Polsce. Swoją urodą roślina ta nie ustępuje innym, bardziej egzotycznym krzewom ze strefy subtropikalnej i tropikalnej.

Ketmia syryjska – zwana także ślazowcem syryjskim, poślubnikiem syryjskim lub różą Szaronu – wbrew swojej nazwie nie pochodzi z Syrii, lecz ze wschodu Azji, z terenów Chin i Tajwanu. Do Europy została sprowadzona najpra(...)

»

Krzewy ozdobne mało znane(...)

Orszelina japońska (Clethra barbinervis Sieb. et Zucc.) pochodzi z górskich lasów Japonii. Do uprawy została wprowadzona w 1870 r. W Europie spotykana jest rzadko, a w Polsce można ją obserwować w arboretach w Kórniku, Rogowie i Wojsławicach oraz w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu. Dlatego też pozostaje u nas krzewem ozdobnym mało znanym. Walorami dekoracyjnymi przewyższa orszelinę olszolistną (Clethra alnifolia L.), również rzadko uprawianą w Polsce. Zalecana jest do (...)

»

Kassel - zaczarowany ogró(...)

Kassel jest jedną z wysoko rozwiniętych aglomeracji niemieckich z wielowiekową historią. To jednak także jedyne w swoim rodzaju miasto na mapie Niemiec, tak mocno rozsławione przez sztukę architektury krajobrazu, a dokładniej przez zespół parkowo-pałacowy Wilhelmshöhe.

Stworzenie rodowej siedziby według najnowszych wówczas trendów datuje się na 1696 rok. Wtedy to, na życzenie i zgodnie z pomysłem landgrafa Karla von Hessen-Kassel, powstała siedzi(...)

»

Polecane artykuły

Założenia wodne w mieście(...)

Różnorodne formy wodne pojawiały się w przestrzeni miast Europy od początku ich istnienia, a z czasem stały się częścią dziedzictwa architektoniczno-urbanistycznego. Współcześnie, w intensywnie rozwijających się ośrodkach miejskich powstaje wiele nowych przestrzeni publicznych, w których założenia wodne nie pełnią funkcji jedynie dekoracyjnych. Woda stała się elementem charakterystycznym nie tylko dla reprezentacyjnych miejskich placów czy p(...)
»

Inwestycje

  Park na nowo Gmina Strzegom rozstrzygnęła przetarg na zagospodarowanie terenu parku miejskiego. Konkurs ofert wygrało przedsiębiorstwo GRANIT Dariusz Pylak ze Strzegomia. W ramach projektu wybudowane zostaną nowe elementy ciągów komunikacyjnych, które kolorem i układem materiału kamiennego nawiązywać będą do istniejących ścieżek. Wykonawca odnowi także pozostałości murów obronnych, zgodnie z wytycznymi zawartymi w wyni(...)
»