Najnowsze artykuły

PGO w Płocku stawia na in(...)

Spółka PGO (wcześniej Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach) została powołana w 1998 r. W ciągu sześciu ostatnich lat zakład zrealizował wiele inwestycji, które w efekcie przyczyniły się do znacznego zwiększenia wydajności przedsiębiorstwa. – W chwili oddania do użytkowania w 2000 r. zdolności przerobowe zakładu określono na 44 500 Mg odpadów komunalnych. Wskutek kompleksowych działań w 2017 r. instalacja MBP uzyskała wydajność przetwarzania na (...)

»

Audyt efektywności energe(...)

Stowarzyszenie SAPE zgłosiło uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej. Uwagi ogólne dotyczą konieczności zdefiniowania i ujednolicenia przedsięwzięć, których efekty będą podstawą do uzyskania „białych certyfikatów”. W opinii SAPE, stosowanie metody uproszczonej jest w pełni zasadne pod warunkiem poprawnego opisania sposobu obliczania efektów, zaś lista przedsięwzięć winna być rozszer(...)

»

Dobra informacja dla mał(...)

Opublikowany przez Ministerstwo Energii projekt nowelizacji ustawy o OZE i innych ustaw to pierwsza od dłuższego czasu dobra informacja dla inwestujących w małe farmy wiatrowe. Spełniono bowiem kilka istotnych postulatów, o jakie zabiegaliśmy jako Stowarzyszenie. Rzecz jasna, nie rozwiązano wszystkich problemów, z jakimi aktualnie się borykamy. Odbieramy to jednak jako wyraz dobrej woli polityków i początek lepszego niż dotychczas dialogu odnośnie do przyszłości branży.

(...)
»

Elektromobilność bez kont(...)

Rozwój elektromobilności stanowi częściową odpowiedź na wyzwania związane z transformacją energetyki, zanieczyszczeniem powietrza oraz zmianami klimatu. Nasza Izba popiera ten kierunek rozwoju transportu, także ze względu na możliwość synergii z rozwojem energetyki rozproszonej, wykorzystującej odnawialne źródła energii. 

W maju do konsultacji skierowano projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, mającej wraz z przyjętym w marcu „Planem (...)

»

Sposób na bioetanolowy „b(...)

 

 

Stosowanie w Polsce biopaliw w głównej mierze polega na dozowaniu biokomponentów do paliw normatywnych. W przypadku oleju napędowego stosuje się do 7% objętościowo estrów metylowych kwasów tłuszczowych, natomiast w benzynach silnikowych do 5% bioetanolu, czyli odwodnionego alkoholu etylowego, a alternatywę stanowią etery. O ile jednak stosowanie maksymalnie 7-procentowego dodatku biodiesla do oleju napędowego wynika wprost z powszechnie uznawanej(...)

»

Czas wdrożyć Krajowy Prog(...)

Potencjał poprawy efektywności energetycznej i budowania nowoczesnego technologicznie państwa jest w Polsce ogromny. Według danych GUS-u, w Polsce 22% budynków mieszkalnych zostało wybudowanych przed II wojną światową, zaś 50% powstało w latach 1945-1988. Budynki sprzed wojny cechują się blisko trzykrotnie wyższym zużyciem energii, a te z lat 1945-1988 ponad dwukrotnie wyższym zużyciem energii w porównaniu do budynków z 2007 r. 

W Polsce domy na wsi, gdzie do(...)

»

Środowiskowa ocena cyklu(...)

Współcześnie terminy „ekologia” oraz „środowisko” stały się kluczem do sukcesu sprzedażowego firm. Wystarczy przedrostek „eko” przed nazwą produktu lub zasygnalizowanie, iż dany wyrób lub usługa są przyjazne środowisku, a zyskują one zupełnie inny wymiar i zostają z góry zaakceptowane przez rzesze ludzi, coraz bardziej świadomych i chętnych do działania na rzecz środowiska naturalnego. Jednak czy naprawdę wszystkie produkty noszące miano ekologicznych przycz(...)

»

Rozporządzenie EMAS jako(...)

Podczas szczytu w Lizbonie w 2000 r. Rada Unii Europejskiej ustaliła, że strategicznym celem Unii jest przekształcenie jej do 2010 r. w najbardziej dynamiczne, konkurencyjne oraz oparte na wiedzy społeczeństwo na świecie. W związku z tym UE musiała podjąć działania na rzecz realizacji koncepcji gospodarczych, społecznych i środowiskowych. Jeden z priorytetów stanowiło uniezależnienie stopnia degradacji środowiska od poziomu wzrostu gospodarczego. Zaczęto kłaść nacisk(...)

»

Polecane artykuły

Od redaktora

Piotr Strzyżyński Z-ca redaktora naczelnegoGdyby zapytać przeciętnego Polaka, z czym kojarzy mu się potop, zapewne pierwsze przyszłyby mu do głowy wydarzenia opisane w Biblii. Znaczna część społeczeństwa wspomniałaby też niewątpliwie o potopie szwedzkim. Co niektórzy pomyśleliby może o maksymie wyznawanej przez niejedną osobę zajmującą wysokie stanowisko – „po nas choćby potop”. Raczej niewielu skojarzy to z gospodarką odpadami, a wła(...)
»

Gospodarka wodna w fazie (...)

Mówiąc o nowych źródłach energii w Polsce, na myśl nasuwa się gaz z niekonwencjonalnych złóż, a w szczególności z łupków (ang. shale gas), który śmiało można okrzyknąć odkryciem ostatniej dekady.  A wszystko to za sprawą „rewolucji gazowej” na rynku północnoamerykańskim, która została spowodowana gwałtownym wzrostem wydobycia gazu z łupków. Przełomem było przekroczenie(...)
»