Najnowsze artykuły

RODO na grunt polskiego prawa zostało wprowadzone „rzutem na taśmę”. Nowa polska ustawa o ochronie danych osobowych została przyjęta dopiero 10 maja.

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) zaczęło obowiązywać 25 maja br. Do tej 
pory także obowiązywały regulacje chroniące dane osobowe, jednak zmiany w tym zakresie mają charakter zasadniczy. Nie wszystkie przepisy są jednoznaczne, część z nich budzi kontr(...)

»

14.06 Warszawa
IV seminarium „Klastry energii: rynek 
i technologia”

Organizator: CBE Polska
Info: www.cbepolska.pl, biuro@cbepolska.pl


19.06 Poznań
Wykluczenie finansowe i rozwój przedsiębiorczości
Organizator: CSR Consulting
Info: kampania17celow.pl, 
aleksandra.kretkowska@csr-consulting.pl


 20.06 Monachium
Intersolar Europe

»

Surowce wtórne z nierucho(...)

Aktualnie, kiedy Parlament Europejski przyjął już nowe, ambitne cele związane z recyklingiem odpadów komunalnych i opakowaniowych, warto poruszyć temat związany z gospodarką odpadami w ramach funkcjonowania gminnego systemu odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych.
Trzeba zadać sobie pytanie, czy objęcie w drodze uchwały rady 
miasta gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,&nb(...)

»

Być albo nie być

Swoistego rodzaju „być albo nie być” na rynku biokomponentów – poza, rzecz jasna, kwestiami stricte ekonomicznymi – jest obowiązkowe zapewnienie dzięki ich zastosowaniu w transporcie minimalnej redukcji gazów cieplarnianych w stosunku do swojego konwencjonalnego, ropopochodnego odpowiednika. Ten, całkowicie niezależnie od faktycznej swojej emisyjności, korzysta z wartości standardowej określonej literalnie (a raczej numerycznie) w dyrektywie 2009/28/WE, która to (...)

»

Adaptować zmiany klimatu

Naukowcy nie mają wątpliwości – zmiany klimatu postępują i są skutkiem działalności człowieka. Ich konsekwencje – ekstremalne zjawiska pogodowe i znaczne wzrosty temperatury – obserwujemy coraz częściej także w Polsce. Szczególnie wrażliwym na nie obszarem są miasta, w których koncentrują się najpilniejsze współcześnie wyzwania – od niedoboru wody i złej jakości powietrza do zakłóceń gospodarczych i braku stabilności społecznej. W polskich miastach żyje po(...)

»

Efektywnością energetyczn(...)

Ponad 80% całej energii zużywanej w gospodarstwie domowym to właśnie ciepło. Dlatego, zdaniem SPIUG, nie można oddzielić rozwoju zastosowania nowoczesnych źródeł ciepła (w tym, oczywiście, także opartych na OZE) od działań na rzecz podwyższania efektywności budynków. Ponieważ nowoczesne i efektywne energetycznie systemy grzewcze są oparte na tzw. niskich parametrach grzewczych, wymaga to budownictwa, które jest lepiej zaizolowane pod względem termicznym.
SPIUG akt(...)

»

Staram się zainteresować (...)

Kanadyjski artysta, Benjamin Von Wong, jest twórcą kampanii artystycznej, która koncentruje się na roli społeczeństwa w ochronie środowiska.

Von Wong tworzy obrazy oraz dzieła sztuki, aby edukować i inspirować. Jego prace były wielokrotnie prezentowane chociażby w popularnych serwisach internetowych poświęconych sztuce i polityce, takich jak Buzzfeed, Gizmodo, Mashable i Huffington Post. Odsłony jego projektu „Syrenka”, do którego wykorzystano 10(...)

»

Jak w szwajcarskim zegar(...)

W Ostrowskim Zakładzie Ciepłowniczym stawia się na innowacje i elastyczne podejście do ciągłych zmian, dyktowanych pędem współczesnego świata. Wypracowanie określonych narzędzi sprawiło, że spółka jest w gronie najefektywniejszych przedsiębiorstw ciepłowniczych w kraju, wytwarzając ciepło i energię elektryczną przy wykorzystaniu ekonomicznych strategii i ekologicznych technologii. 

W Polsce pojawia się coraz więcej opinii o pogarszające(...)

»

Polecane artykuły

Informator

Nowy zakład pod Wągrowcem Pod koniec grudnia br. zostanie sfinalizowana budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn. Będzie on obsługiwał 15 gmin, zamieszkałych przez ok. 150 tys. osób. Zakończenie inwestycji, rozpoczętej w 2011 r. w Toniszewie pod Wągrowcem, zaplanowano na 29 grudnia br. Obiekt budowany jest w ramach projektu pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn”. Inwes(...)
»

WYNIKI KONKURSU O PUCHAR (...)

ze względu na ograniczoną ilość miejsca publikujemy kilkadziesiąt pierwszych zgłoszeń (PDF)(...)
»