Najnowsze artykuły

Nieustanna edukacja „u źr(...)

Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” od dawna edukuje mieszkańców w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami. Cel działań to promowanie zbiórki selektywnej odpadów „u źródła”, czyli w naszych domach.

By odpady mogły zostać poddane procesom recyklingu, muszą spełniać odpowiednie wymogi. Ogromne znaczenie ma ich jakość i ilość. Działania, jakie podejmuje Związek, polegają na: organizowaniu lekcji, wy(...)

»

Promowanie drugiego życia(...)

Opakowanie każdego produktu, które trafia do kosza na śmieci, posiada swoją wartość. Stanowi cenny materiał, który winien zostać zebrany i przetworzony, by stanowić bazę do wytworzenia nowego opakowania lub innego produktu. To drugie życie zapobiega powstawaniu zanieczyszczeń i zaśmiecaniu środowiska, w którym żyjemy.

Ze względu na swoje położenie geograficzne gmina Błażowa (woj. podkarpackie) – oddalona od wielkich aglomeracji i regionów przemysłowych – (...)

»

Edukacja dla każdego

Gmina Kunice działania edukacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi stara się realizować kompleksowo – zarówno tradycyjnymi metodami, jak i za pomocą aplikacji i serwisów społecznościowych. Pragnie bowiem dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.

Od szeregu lat Gmina wydaje kalendarz, który zawiera m.in. terminy odbioru odpadów oraz elementy edukacji dotyczącej prawidłowego postępowania z odpadami. Na kartach kalendarza w 2018 r. znalaz(...)

»

Ochrona środowiska dzięki(...)

ZUOK Spytkowo to najważniejszy element kompleksowego systemu gospodarki odpadami w regionie północno-wschodnim województwa warmińsko-mazurskiego. Ze względu na położenie Zakładu kluczową rolę w funkcjonowaniu instalacji odgrywa ochrona unikalnych walorów Mazur.

Realizowanie tego zadania przebiega na wielu płaszczyznach. Zakład posiada status regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych i obecnie obsługuje około 130 tys. mieszkańców z 1(...)

»

Nowoczesny Zakład, nowocz(...)

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. jest regionalną instalacją przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) dla Regionu Północno-Zachodniego.

Ten, położony w województwie lubelskim, region zagospodarowuje odpady wytworzone przez około 180 tys. mieszkańców z 22 gmin.

W skład Zakładu wchodzą instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, kompostownia odpadów uleg(...)

»

Transformacja Orlego Staw(...)

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Cekowie zostanie zmodernizowany i przekształcony w Regionalne Centrum Recyklingu. Projekt ma poprawić gospodarowania odpadami komunalnymi w regionie.

Celem bezpośrednim projektu modernizacji obiektu jest stworzenie w Orlim Stawie infrastruktury technicznej pozwalającej na zdecydowaną poprawę efektywności gospodarowania odpadami komunalnymi w sposób zgodny z hierarchią postępowania z odpadami (...)

»

Biokompostownia poprawia (...)

Czy to możliwe, by z odpadów zielonych (liści, trawy, drobnych gałęzi) i odpadów biodegradowalnych (resztek żywności, obierek z owoców i warzyw, skorupek jaj czy fusów po kawie i herbacie) produkowana była energia elektryczna, cieplna oraz wysokiej jakości kompost? Jak najbardziej!

Mieszkańcy aglomeracji poznańskiej przekazują swoje odpady do najnowocześniejszej w tej części Europy instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych. Obiekt zlokalizow(...)

»

Odpad(owa) odNOWA

Skoszona trawa, liście, drobne gałęzie, skorupki i łupiny, resztki owoców i warzyw. Do niedawna potencjał zawarty w tych odpadach był marnowany, ale ze względu na zmieniające się prawo coraz częściej jest już wykorzystywany. Widać to na przykładzie uczestników Konkursu Puchar Recyklingu.

Mimo że ze zbiórką i zagospodarowaniem odpadów biodegradowalnych wiąże się sporo problemów, coraz mniejsza ich ilość trafia na składowiska. Blisko połowa(...)

»

Polecane artykuły

Informacje z zagranicy

Świetlana przyszłość LED Tradycyjna żarówka ma już ponad 130 lat. Eksperci oceniają, że wkrótce rynek opanuje nowe źródło światła – dioda elektroluminescencyjna (light-emitting diode – LED). Globalny rynek tradycyjnych żarówek jest oceniany na ponad 100 bilionów dolarów amerykańskich. – Oświetlenie czekają ogromne zmiany, (...)
»

Budownictwo w kolorach wi(...)

Spora grupa otwartych na nowości profesjonalistów spotkała się 13 marca br. w Warszawie podczas konferencji „Spring into green”, poświęconej zrównoważonemu budownictwu. W jej ramach po raz pierwszy odbył się tzw. green design charrette. Słowo „charrette” pochodzi z języka francuskiego i oznacza „wóz”. W Ecole des Beaux Arts w Paryżu zwyczajowo prace semestralne uczniów były zabierane do oceny na (...)
»