Najnowsze artykuły

Analiza wpływu modernizac(...)

Przeprowadzano analizę pracy sieci wodociągowej o długości 323,6 km, która w wyniku modernizacji i remontów w okresie 1997-2014 obecnie w 80% wykonana jest z tworzyw sztucznych.

Wdrożenie monitoringu natężenia przepływu i ciśnienia w głównych węzłach sieci wodociągowej pozwala na ciągłą ocenę warunków jej pracy. Jednym z ważniejszych działań podejmowanych w celu zmniejszenia strat wody jest obserwacja i analizowanie minimalnego nocnego przep(...)

»

Próba oceny wielkości nie(...)

Artykuł poświęcony jest problematyce oceny wielkości nieuprawnionego poboru wody wodociągowej. Oszacowanie skali tego poboru zawsze stanowi problem, szczególnie na etapie sporządzania bilansów wody w przedsiębiorstwach wodociągowych.

Przedsiębiorstwa wodociągowe, pomimo swojej szczególnej roli, podlegają takim samym prawom, jak inne zakłady produkcyjne1. Nie mogą sobie pozwolić na „sponsorowanie” nieuczciwych klientów przez akceptację nieupraw(...)

»

(Nie)jednym głosem - Praw(...)

Zapisy projektowanej przez Ministerstwo Środowiska ustawy Prawo wodne odbiły się echem wśród przedstawicieli branży wod-kan. Szczególne obawy budzą zmiany w naliczaniu opłat za pobór wód oraz zapowiadany odwrót od decentralizacji zadań i finansów publicznych na rzecz stworzenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.

Dorota Jakuta, prezes Izby Gosdpodarczej „Wodociągi Polskie”

»

Bieganie w rytmie Matki Z(...)

Poprosiłem redakcję „Przeglądu Komunalnego” o jednorazową zmianę w podpisaniu mojego nazwiska w tej rubryce. Powodem jest opowieść o bieganiu na rzecz Ziemi.

Szacunek dla Matki Ziemi wśród ludów tubylczych wyrasta zarówno z pokory, jaką mają one wobec sił natury, jak i z wielowiekowych tradycji odwołujących się do wierzeń. Współczesny ekologizm ludów tubylczych wynika także z ogromu zniszczeń, jakich bezkarnie dok(...)

»

Rola komisji wiodących

To, która komisja jest komisją wiodącą dla poszczególnych projektów legislacyjnych, ma niebagatelny wpływ na ostateczny kształt danego prawa.

Dokumenty legislacyjne przychodzące z Komisji Europejskiej (KE) po przekazaniu do Parlamentu Europejskiego (PE) są przyporządkowywane do pracy w poszczególnych komisjach. Odpowiedni serwis sekretariatu PE po analizie przygotowuje propozycję przyporządkowania i przedstawia ją Konferencji Przewodniczących Komisji(...)

»

Gminny monopol

Do uchwalonej 13 maja br. przez Sejm nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych może jeszcze wnieść poprawki rozpatrujący ją Senat.

Można jednak założyć, że ustawodawca przesądził – wbrew stanowisku Rady Dialogu Społecznego, skupiającej reprezentatywne organizacje pracodawców oraz centrale związków zawodowych – o wprowadzeniu do ustawy Prawo zamówień publicznych (P.z.p.) „zamówień” in house. W tym kontekśc(...)

»

Losy zabytkowej oczyszcza(...)

„Przebudowa, modernizacja i adaptacja do nowej funkcji zabytkowej oczyszczalni i przepompowni”, realizowana przez MWiO w Grudziądzu to jedna z inwestycji nominowanych w konkursie „Inwestycja Roku 2015 WOD-KAN” miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”.

Początki budowy kanalizacji sanitarnej, a w dalszej kolejności oczyszczalni ścieków w Grudziądzu, sięgają 1904 r. W budynku przy ul. Curie-Skłodowskiej w Grudziądzu powstała mechaniczna oczyszczaln(...)

»

Polecane artykuły

W licznym gronie

Ponad 160 osób wzięło udział w konferencji pt. „Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko w planowaniu przestrzennym”, zorganizowanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu, która odbyła się 25 kwietnia br. Stanowiła ona próbę identyfikacji problemów związanych z procesem planowania przestrzennego, a także służyła prezentacji dobrych praktyk i wypracowaniu zasad współpracy pomiędzy uczestnikami tego procesu. Było to spotkanie urbani(...)
»

„Odnawialna energia, fraj(...)

  Tegoroczne lato, mniej łaskawe dla wczasowiczów krajowych, było niezwykle przychylne dla roślin energetycznych. Takich przyrostów masy drzewnej nawet najstarsi plantatorzy nie pamiętają. A wszystko dzięki deszczom. Czy grozi nam klęska urodzaju? Nic z tych rzeczy. Zapotrzebowanie energetyki zawodowej na paliwa biomasowe liczy się obecnie w milionach ton i import nawet najbardziej egzotycznych pozostałości roślin, jak na przykład łupin orzecha kokoso(...)
»