Najnowsze artykuły

Zmiany trzeba wprowadzać,(...)

Z Dominikiem Bąkiem, zastępcą prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o selektywnej zbiórce odpadów rozmawia Marta Siatka.

Czy zmiany związane ze standaryzacją selektywnej zbiórki odpadów po 1 lipca 2017 r. przyniosły zamierzony efekt? Jak ocenia Pan działanie tego systemu?

Za wcześnie jeszcze na pełne oceny. Nie mamy danych ani wiedzy o ustabilizowanych trendach. Standaryzacja była konie(...)

»

Segregacja frakcji bio tr(...)

Miało być ekologicznie i ekonomicznie. Planowano, że odpady zielone i kuchenne resztki przetworzone na kompost zasilą pola i ogrody. Zyska środowisko, zyskają właściciele instalacji przetwarzających, zyskają samorządy. Rzeczywistość okazała się znacznie bardziej złożona, a z niejednego szczegółu wychynął diabeł.

Obowiązek segregacji odpadów wprowadzono w 2013 roku. Przepisy dokładnie nie określały, w jaki sposób należy ten obowiązek rea(...)

»

Inspekcja Ochrony Środowi(...)

Jednym z rozwiązań mających przeciwdziałać patologiom w branży odpadowej jest wzmocnienie Inspekcji Ochrony Środowiska. Jak zmieniły się uprawnienia inspektorów?

Reakcją Ministerstwa Środowiska na tegoroczną falę pożarów odpadów – szeroko komentowaną w środowisku branżowym oraz w mediach – było opracowanie dwóch projektów ustaw. Zmiany ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw om(...)

»

Decyzja w sprawie oceny w(...)

Ustawowe zapisy dotyczące oceny wodnoprawnej budzą niejasności. Niektóre nieścisłości udało się wyeliminować przy okazji nowelizacji ustawy Prawo wodne.

Jedną z form „zgody wodnoprawnej”, wyliczonych w art. 388 ust. 1 Ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (DzU z 2017 r. poz. 1566, ze zm.; dalej jako P.w.2017), jest zupełnie nowa w polskim prawodawstwie instytucja prawna w postaci „oceny wodnoprawnej”. Jej ideę omówiono w sierpniowym numerze „(...)

»

Przegląd prawa

Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną.

 

PROSTO Z WOKANDY

 

TSUE: litewskie pytanie prejudycjalne w sprawie in house

Wniosek Litewskiego Sądu Najwyższego o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos Aukščia(...)

»

Światowe trendy partycypa(...)

Budżety obywatelskie powstają na świecie już niemal od trzydziestu lat. Od tego czasu zmieniają się tak jak rzeczywistość polityczna, społeczna i gospodarcza, w której obywatele danego miasta żyją i pracują, a jeśli mają możliwości, to projektują je i wprowadzają w życie.

Po raz pierwszy budżet obywatelski (BO), inaczej partycypacyjny (z ang. uczestniczyć, z łac. brać udział), powstał w 1989 r. w brazylijskim mieście Porto Alegro z inicjat(...)

»

Jak ulepszyć budżet obywa(...)

Nie ma jednego uniwersalnego sposobu tworzenia lokalnego budżetu obywatelskiego. Każda gmina ma na to własny pomysł. Mimo coraz większej popularności budżetów partycypacyjnych, można odnieść wrażenie, że idea ta przeżywa kryzys. Czy potrzebujemy poważnych zmian w jego stosowaniu, czy może wystarczą jedynie drobne poprawki?

Budżet obywatelski, zwany partycypacyjnym, jest procesem decyzyjnym, podczas którego mieszkańcy mias(...)

»

Usuwanie drzew lub krzewó(...)

W wielu przypadkach pojawiają się uzasadnione wątpliwości co do możliwości usuwania drzew lub krzewów w okresie lęgowym ptaków w sytuacji, w której konkretne drzewa nie stanowią miejsca ich występowania. Również w mediach bardzo często pojawiają się informacje o tym, że w okresie lęgowym ptaków drzew usuwać nie wolno.

W takich jednak przypadkach organy administracji w zezwoleniach na usunięcie drzew lub krzewów wskazują, że: Usunięcie d(...)

»

Polecane artykuły

System prawny – kluczowe (...)

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym określa wymagania, jakim powinien on odpowiadać oraz zasady postępowania z nim. Ma to na celu zmniejszenie ilości powstających z ZSEE odpadów oraz zminimalizowania oddziaływania zawartych w nim substancji na ludzi i środowisko. Ustawa z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DzU nr 180, poz. 1495), wdrażająca przepisy(...)
»

Projekt koncepcyjny – czy(...)

Istota projektu koncepcyjnego w zasadzie wiąże się z kilkoma punktami omówionymi w artykule „Plac zabaw w procesie”, takimi jak: pierwsza koncepcja, drugie spotkanie, projekt koncepcyjny, a także wizualizacja. Jest to bowiem najważniejszy element całej układanki i powinniśmy mu poświęcić wystarczająco dużo czasu. Niestety, często przy dużych projektach prace koncepcyjne ogranicza się do minimum. Kiedyś pracowaliśmy nad projektem przez pół r(...)
»