Najnowsze artykuły

Blokowanie rozwoju OZE t(...)

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (1 lipca br.) Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła skierowała do ministra energii pismo, przedstawiające stanowisko Organizacji w tej kwestii.

Zdaniem PORT-u PC, ustawa w obecnym kształcie wstrzyma rozwój energetyki odnawialnej,
w tym również przydomowych inwestycji prosumenckich. Dodatkowo, podobnie jak nowo przyjęta ustawa „odległościowa”, trwale zablokuje rozw(...)

»

Biopaliwa zaawansowane, c(...)

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Ministerstwo Energii ochoczo przystąpiło do nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, a głównym celem tych prac jest oczywiście implementacja do prawodawstwa krajowego przepisów dyrektywy potocznie nazywanej ILUC, zmieniającej dotychczasową ścieżkę dojścia przez państwa członkowskie UE do celu w postaci 10% energii odnawialnej w paliwach transportowych. Koalicja Na Rzecz Biopaliw od dłuższego czasu prowadzi dialog z (...)

»

Prawo czerwonej flagi

Debata tocząca się w ciągu ostatnich miesięcy na temat energetyki odnawialnej przypomniała mi historię początków rozwoju motoryzacji w Wielkiej Brytanii, sięgającą połowy XIX w. Pojawiały się wówczas prototypy dzisiejszych samochodów, tzw. omnibusy, napędzane parą pojazdy, zdolne rozpędzać się do zawrotnej wówczas prędkości 25 km/h.

Jak każda nowinka techniczna, również i ta spotkała się z rozmaitymi reakcjami – od entuzjazmu po całkowitą negację. W(...)

»

Energetyka wiatrowa – nie(...)

Politycy w ostatnich miesiącach prześcigają się w pomysłach na utrudnienie funkcjonowania branży energetyki wiatrowej. Często ich poglądy wynikają z niewiedzy lub z powoływania się na argumenty przedstawiane przez przeciwników wiatraków bądź – ogólnie – wszystkich odnawialnych źródeł energii. Jakie są najczęściej powtarzane nieprawdy?

  • Energetyka wiatrowa jest niestabilna i nieprzewidywalna

Wiatr, jak każde zjawisk(...)

»

Etykietowanie kolektorów (...)

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG) w kwietniu br. wystąpiło do producentów i importerów kolektorów słonecznych w Polsce z inicjatywą podjęcia działań na rzecz wsparcia rozwoju rynku tych urządzeń. Obecnie SPIUG współpracuje z European Solar Thermal Industry Federation w zakresie wspierania rozwoju rynku kolektorów słonecznych przez wykorzystanie etykietowania energetycznego kolektorów oferowanych w pakie(...)

»

Laureaci Zielonych zamówi(...)

W ramach projektu „Green ProcA – Zielone Zamówienia Publiczne w praktyce” w czerwcu br. po raz pierwszy wyłoniono zwycięzców polskiej edycji konkursu na najlepsze zielone zamówienie publiczne. Zgłoszone propozycje były oceniane wg takich kryteriów, jak redukcja emisji CO2, powtarzalność zamówienia, innowacyjność, kryteria społeczne oraz działalność i polityka gminy ws. efektywności energetycznej.

W kategorii miast powyżej 100 tys. mieszkańców wy(...)

»

Metan jako paliwowe multi(...)

Tematem przewodnim konferencji „Metan jako paliwowe multiźródło w transporcie i gospodarce komunalnej. Energetyczne wykorzystanie osadów ściekowych” było wielosektorowe wykorzystanie biopaliwa w tkance miejskiej, ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb transportu miejskiego oraz funkcjonowania budynków użyteczności publicznej. Konferencja zorganizowana przez Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Tychy odbyła się w dniach (...)

»

Rola czystych technologii(...)

Rola czystych technologii węglowych w realizacji klimatycznych zobowiązań

Podstawowym celem intensywnego rozwoju na świecie czystych technologii węglowych jest efektywne wykorzystanie powszechnie dostępnych węglowych zasobów energii pierwotnej.

Czyste technologie węglowe mogą być wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej, ciepła oraz szeregu wartościowych produktów przetwarzania paliw, użytecznych w innych gałęziach(...)

»

Polecane artykuły

Złoty róg i czapka z piór

Jak się postrzega i ponosi odpowiedzialność za przyszłość? Przyszłość firm i przyszłość miast, w których dane nam jest świadczyć usługi? Jaka jest odpowiedzialność wobec tych, którzy przyjdą po nas? Tych za dziesięć i za dwadzieścia lat? Temat jest poważny. Dotyczy wykorzystywania szans rozwoju naszej branży. Właściwie wcale nie naszej branży, a miast, miasteczek i gmin. Zost(...)
»

Zmiana stawek opłat za us(...)

Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka W miastach drzewa przy ulicach tworzą określoną kompozycję przestrzenną, której w wypadku wycięcia drzew nie można niczym zastąpić. Podobnie niepowtarzalna jest aleja starych drzew na terenach wiejskich, której zniszczenie jest stratą bezpowrotną. Należy brać pod uwagę nie tylko przynależność drzew do określonych gatunków i ich rozmiary, ale także przestrzenne rozmieszczenie posadzonych drzew, a więc tworzenie określonego i n(...)
»